Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Hur skall tv-program finansieras?

Uppdaterad 23.04.2015 09:42.

Den så kallade Lintilä-arbetsgruppen föreslog 2009 att man skulle införa en s.k. medieavgift. Diskussionen satte igång.

Den nya mediavgiften ska betalas av alla hushåll och är alltså inte bunden till om det finns en tv i hushållet.

Kommunikationsverket skickar ut räkningarna till hushållen men de nuvarande inspektörerna slopas eftersom alla ska betala medieavgiften som går till utmätning om den inte betalas.

Att alla hushåll måste betala medieavgiften motiverar arbetsgruppen med att Yles utbud i praktiken når alla finländska medborgare via tv, radio och internet.

Arbetsgruppen som Centerns Mika Lintilä har lett och där alla riksdagspartier har varit representerade har överlämnat sitt förslag till kommunikationsminister Suvi Lindén (Saml).

Ordföranden för Tidningarnas förbund Mikael Pentikäinen anser att Lintilä-arbetsgruppens förslag är ett värre beställningsarbete från Böle än man hade väntat sig. Att medborgarnas måste finansiera Yle och YLE inte alls övervakas.

Förslaget försämrar enligt Pentikäinen de oberoende mediernas förutsättningar att verka och minskar därmed på mediernas mångfald. VD:n för MTV3 Pekka Karhuvaara anser att termen medieavgift borde ändras till Yleavgift eftersom varje cent går till att finansiera Rundradion.

Text: svenska.yle.fi/nyheter och Ida Fellman

Läs också