Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Galna ko-sjukan

Publicerad 30.04.2009 11:00. Uppdaterad 05.03.2020 13:28.

I mitten av 1990-talet skakades Europa av en köttskandal. Man märkte att sjuka kor som använts till föda smittade människan. Galna ko-sjukan eller BSE var speciellt förekommande i Storbrittanien och Irland.

De första fallen upptäcktes redan 1985, men man var då inte säker på att det fanns ett samband mellan galna ko-sjukan och Creutzfeldt–Jakobs sjukdom.

Orsaken till epidemin tros ha varit slakteriavfall som blandades med kreaturens foder. På de Brittiska öarna har man upptäckt 180000 fall av BSE under åren 1985-2006.

Finländarna köpte kött som vanligt, men man frågade efter ursprung. Till Finland kom det enda BSE-fallet först 2001.

I Storbrittaninen undrade man om barn och unga kunde äta kött över huvudtaget, men myndigheterna menade att köttet inte någonsin varit så säkert.

BSE

Galna ko-sjukan, BSE (bovin spongiform encephalopati), är en dödlig neurodegenerativ kreaturssjukdom som tros kunna spridas till människor i form av Creutzfeldt–Jakobs sjukdom. Sjukdomen orsakas av speciellt formade proteiner som har förmågan att kunna förändra andra proteiner till sin egen form, så kallade prioner. Sjukdomen kan uppstå spontant hos en individ, vilket är extremt ovanligt. När det hänt kan det dock spridas till andra individer på ett epidemiliknande sätt genom att vävnad från döda individer ingår i fodret, något som var vanligt innan BSE-epidemin gjorde klart hur farligt detta var. BSE kan inte med säkerhet diagnosticeras enbart på basis av symtom. Det finns inte heller test på levande djur. Diagnos ställs genom att undersöka hjärnvävnad av döda eller slaktade djur.
I Europa har BSE rapporterats förutom i Storbritannien i Irland, Portugal, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Schweiz, Tjeckien, Slovakien, Polen, Slovenien, Luxemburg, Liechtenstein och Danmark. Finland, Österrike och Grekland har rapporterat ett BSE fall. Utanför Europa har BSE rapporterats i Japan, Kanada, USA, Falkland, Oman och Israel