Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Kvinnliga missbrukare

Från 2010
Uppdaterad 09.03.2015 16:01.
En dag i sänder (utdrag) - Spela upp på Arenan

När föräldrarna missbrukar påverkar det barnen från första stund. Och hur är det när det är mamma som dricker eller använder narkotika?

Kvinnor tål mindre alkohol, både psykiskt och fysiskt. Det är inte heller lika godtagbart att kvinnor super. Många kvinnliga alkoholister är därför skåpsupare. Skamkänslorna ökar ångesten ännu mera.

Tua Eriksson lämnade sin familj för att kunna dricka och hittade en ny man, som också var alkoholist. En dag gick Tua Eriksson till AA-kliniken och fick hjälp, och nu har hon varit nykter sju år.

Translator Mona Martin kunde inte gå någonstans utan sin spritflaska. Om man kallar alkoholismen en sjukdom är det lättare att klara sig ur den, för man slipper skuldkänslorna, säger Mona. Mona Martin fick inga leverskador, men hjärnan påverkades för gott av de år hon drack.

Annika Miiros började, som de flesta, dricka i tonåren. I början var det bara en skön känsla som bedövade hämningar och blyghet. Ett år efter att hon slutat hade hon panikångest och hälsoproblem, men nu mår hon mycket bättre som nykter.

För kvinnor med svåra alkoholproblem finns Pixnekliniken i Malax. Eva Feldt-Sandberg är inlagd där. Tore Lund, som är föreståndare för Pixnekliniken, påpekar att i Finland dör cirka 3000 personer per år som en följd av alkoholbruk, medan drogrelaterade dödsfall är cirka 150/år.

Barnläkare Taisto Sarkola redogör för de hälsoföljder alkoholen kan få för storkonsumenterna och alkoholisterna. Akoholskador på foster ifall en gravid kvinna dricker är irreparabla och allvarliga. Barnneurolog Ilona Autti-Rämö berättar att det i Finland årligen föds cirka 50 barn med FAS (fetalt alkoholsyndrom), medan gruppen barn med lindrigare skador, t.ex. kognitiva svårigheter, kan vara mångdubbelt större.

Om FAS-barn och FAE-barn - Spela upp på Arenan

I Familjeliv får vi höra Kati, som söp sig full varje veckoslut. När hon fick barn skaffade hon barnvakt för att kunna fortsätta med veckoslutsdrickandet. Och Stina som började dricka också på vardagarna när hon lagt barnet. diskuterar mammors alkoholproblem med två mammor. Vi hör också terapeuten Tommy Hellsten och socialarbetaren Anna Lena Karlsson-Finne.

När mamma dricker

47:37

Föräldrarnas missbruk syns i skolor och dagis. En missbrukande mor (eller far) påverkar barnen. Vilken hjälp kan föräldrar få för sitt missbruk? Och hur skall man hjälpa barnen?

Föräldrars missbruk märks hos barnen - Spela upp på Arenan

Solarplexus tar upp de svåra frågorna med delvis dramatiserade hjärtskärande berättelser.

Solarplexus om barn som far illa - Spela upp på Arenan

Gravida kvinnor kan redan under graviditeten få hjälp om de missbrukar, men då måste man upptäcka problemen i tid.

Mödraskyddshem - Spela upp på Arenan

Regissören Aku Louhimies presenterar i filmen 8-pallo en ung drogmissbrukande mamma, som dessutom är finlandssvensk. Skådespelaren Jessica Grabowsky och han diskuterar i Min morgon om filmen.

Filmen 8-pallo behandlar unga kvinnors missbruk - Spela upp på Arenan

Text: Ida Fellman

Forskare om kvinnligt drickande - Spela upp på Arenan

Läs också