Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

En svår fred 1944

Från 2009
Uppdaterad 10.02.2020 15:13.
statsminister Antti Hackzell, general Rudolf Walden, general Erik Heinrichs ja generallöjtnant Oskar Enckell, 1944
Bild: SA-bild

Den 19 september 1944 slöts vapenstillestånd mellan Finland och Sovjetunionen. Villkoren var mycket tunga.

T.f. statsminister Ernst von Born säger: "Medborgare! Den 19 september 1944 kommer att i vår historia bevaras som en den tunga prövningens dag för vårt folk."

Och ännu tyngre kom det att bli när man hörde vilka fredsvillkoren var för Finland.

Statsminister Hackzell om möjlig fred

15:56

von Born talar till folket (även mp3)

8:06

Statsminister Castrén om fredsvillkoren (även mp3)

18:24

Krigsskadeståndet var 300 miljoner dollar. Avtalets undertecknandet innebar att Finland omedelbart var skyldigt att påbörja tillbakadragandet av trupperna. De förlorade områderna till Sovjetunionen var Karelen, Petsamo och Porkala för 50 år.

Men Herren prövar blott, Han ej förskjuter, säger Ernst von Born.

Statsminister Castrén talar: "Vi inser att den fred som nu ernåtts kommer att bli verklighet först efter många år av arbete. Under 6 år måste vårt folk anspänna alla sina krafter för att uppbringa de ekonomiska värden som skall erläggas som lösen för vår fred."

Dessutom måste man lösa jordfrågan för alla evakuerade. Och ersättningar till krigsänkor invalider och faderlösa.

Bakgrunden, krigsansvarighetsprocessen (även mp3)

13:12

Finland ingick vapenstillestånd i september 1944, men först 1946 avslutades krigsskyldighetsprocessen.

President Risto Ryti och hans regering kom att få stå som de huvudansvariga.

Fredsvillkoren för Finland efter fortsättningskriget

Fredsvillkoren fastställdes av Nationernas förbund i Paris 1947-

Krigsskadeståndet till Sovjetunionen var mycket stort.

Över gränsen fraktades fartyg, lok, maskiner och t.om. hus till ett värde av nästan 600 miljoner dollar, eftersom man räknade med den gamla kursen från innan kriget då man talade om 300 miljoner dollar. Om alla vagnar skulle ha placerats efter varandra skulle vagnarna ha utgjort ett tåg på 3600 km.

Finland måste utveckla sin metallindustri på grund av det tryck som skadeståndet satte på landet.

Det var först 1952 Finland hade betalat av skulden.