Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Fortsättningskriget på Karelska näset och i Ladogakarelen 1941

Från 2011
Uppdaterad 30.01.2019 14:02.
Finska soldater vid Aunus (Olonets), 1941
Bildtext Finska soldater vid Aunus (Olonets), 1941
Bild: SA-kuva.

Under sommaren 1941 inleddes fortsättningskriget. Finska armén ryckte in i Ladogakarelen och Karelska näset under hösten. I dessa radioreportage berättar redaktörerna på svenska om läget vid fronten och i erövrade städer. Vi får bland annat höra om städerna Kexholm, Sordavala och Aunus (Olonets) samt om slagfält på det Karelska näset.

Bakgrunden till finska fortsättningskriget 1941

Tyskland och Finland hade inlett ett samarbete och tyska trupper fanns stationerade i Finland före Tysklands anfall mot Sovjetunionen.

Operation Barbarossa - Tysklands anfall mot Sovjetunionen - inleddes den 22 juni 1941. Tyska flygvapnet använde finska baser då dessa gjorde räder mot sovjetiska städer och baser.

Sovjetunionen svarade med att bomba finska orter. Finlands ledning försökte ännu påpeka att landet var neutralt, men efter att 500 sovjetiska flygplan hade bombat Åbo, Helsingfors och Borgå, annonserade finska statsministern Rangell i radion att Finland var åter igen i krig med östgrannen.

Finland deklarerade krig mot Sovjetunionen den 26 juni 1941.

"Uppmjukning av motti i Karelen, sommaren 1941" (okänt datum, 1941)

I det första inslaget befinner sig redaktör L. H. von Willebrand i Karelen nära fronten. I bakgrunden hörs det finska artilleriet som mjukar upp de sovjetiska försvarsställningarna.

"Kexholm har återerövrats" (23.8.1941)

Kexholm har återerövrats - Spela upp på Arenan

Kexholm (fi. Käkisalmi) är en rykande ruinhög efter att den röda armén bränt ner staden enligt Stalins order. Rolf Simberg rapporterar om läget i staden och besöker Waldhofs fabrik. Därifrån har ryssarna tagit med sig maskiner och annan viktig utrustning.

"Sordavala är vårt igen" (23.8.1941)

Sordavala är vårt igen - Spela upp på Arenan

Staden Sordavala (fi. Sortavala) är erövrad med en kniptångsmanöver. L. H. von Willebrand intervjuar överste Antero Johannes Svensson och tidningen Laatokkas chefredaktör Uki Nieminen. Innan ryssarna lämnade staden förstörde de stora delar av den. Von Willebrand besöker också societetshuset. Bland hotellets glasskärvor och oreda hittar han två byster: en av Stalin och en av Vorosjilov.

"Porlampi-mottin vid Viborg" (5.9.1941)

Porlampi-mottin vid Viborg - Spela upp på Arenan

I det fjärde inslaget berättar Rolf Simberg hur det ser ut i Porlampi nära Viborg. I Porlampi råkade ryssarna ut för stora förluster i manskap och material. Simberg jämför synen med Raatevägen och Suomussalmi, där finnarna orsakade röda armén stora förluster under vintekriget.

"Petersburg brinner" (23.9.1941)

Petersburg brinner - Spela upp på Arenan

Rolf Simberg befinner sig vid fronten på Karelska näset nära Petersburg (Leningrad). Artilleri- och granatkastareld hörs under Simbergs redogörelse och tidvis kan man inte höra hans röst ordentligt. Simberg rapporterar om eldgivningen som pågår och kommenterar de militära målsättningarna samt föhoppningarna om staden Petersburg.

"Staden Aunus har tagits" (5.9.1941)

Staden Aunus har tagits - Spela upp på Arenan

Efter att staden Aunus (på ryska och svenska Olonets) erövrats av finska armén träffar redaktör Enzio Sevón generalmajor Paavo Talvela. Talvela berättar först om hur det gick till då han tjugo år tidigare hade lett Aunusexpeditionen som 22-årig officer.

Då hade hans trupper ryckt in i norra Aunuskarelen och kommit på sju kilometers avstånd från Petroskoj (ryska Petrozavodsk, finska Äänislinna).

Trots allt lyckades expeditionskåren inte med att erövra Olonetskarelen till Finland under början av 1920-talet.

Nu har armén intagit staden Aunus och Talvela kommenterar att detta är Finlands naturliga försvarslinje och att "den finska fokstammen blivit förenad". Talvela tillägger att hans truppers stridsduglighet har varit utmärkt.

Hovpredikantens resa vid fronten" (13.10.1941)

Hovpredikantens resa vid fronten - Spela upp på Arenan

Enzio Sevón intervjuar den svenska hovpredikanten Isaac Béen. Hovpredikanten från Göteborg är en Finlandsvän. Han har besökt Åbo, Helsingfors och olika ställen i Karelen.

Béen var närvarande i Äänislinna (Petroskoj) då de olika vapenslagen samlades på torget och general Heirichs höll ett tal.

Hovpredikanten talar om en seger över de "gudlösa" bolsjevikerna. Han gör resan för att samla in propagandamaterial och skall i Sverige samla in pengar till föräldralösa barn och till invalider.

Finska soldater lägger ut från en brygga vid Sordavala, Ladoga, SA-bild 1941
Bildtext Soldater vid Ladoga under fortsättningskriget, 1941
Bild: SA-bild

Han berättar också om vad han har sett: hur kyrkor har förvandlats till hönshus, biografier eller teatrar och hur folket har berövats religionen. Béen säger att det ser ut som om Sovjets makt är slut och han är upprörd över att kyrkor har skändats.

Isaac Béen var ute i linjerna och han berättar hur det känns att se kriget på så nära håll. Béen har också träffat en av sina forna konfirmander som nu var en rikssvensk frivillig på den karelska fronten. Béen avslutar med att kommentera hur han har upplevt Runebergs verk under denna resa.

Text: Mikael Björk