Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Underhållning vid fronten

Från 2011
Uppdaterad 13.03.2015 12:18.

Tre sjungande flickor

42:33

De som for till fronten för att underhålla, bevarade livslusten hos soldaterna. Vi får höra operettartister, tonsättare, skådespelare och arkitekter om livet vid fronten under fortsättningskrigets ställningsfas 1942-1944.

Informationsruta

Musik som spelas i programmet:
Hymyillen framförd av Harmony Sisters, George de Godzinsky (musik), Vera Valtonen (text), 1941
Löjtnantshjärtan framförd av Ulla Billquist och Gustaf Torrestad med Willard Ringstrands orkester, Jules Sylvain (=Hansson, Stig)(musik). Lasse Dahlquist, Lasse (text), 1942
Eldankajärven jää framförd av Musketöörit & Ingmar Englund, också arrangemang Erkki Tiesmaa, Erkki (text), 1957
Romanssi (Katariina ja Munkkiniemen kreivi), Leif Wager, Radio-orkester, Nils-Eric Fougstedt (musik) Reino Hirviseppä, Reino (= Palmroth, Reino) (text). 1940-talet
Särkyneitä toiveita framförd av G Malmsten, Uuno Mattila (text, musik) Eero Lindroos (= Eero Lauresalo, (arrangeman). 1940
Von Apfelbluten einen Kranz, Peter Anders & Orkester ur Franz Lehars Das Land des Lächelns, 1950-talet
Einar Englund: Första symfonin, första delen Åbo stadsorkester 1978
Aamu Kannaksella framförd av Onni Laihanen och Dallapé, Rune Sandvik, Rune (= Runar Sandvik)(musik) K. Raikko (= Kauko Käyhkö) (text) 1942
Korsuvalsen framförd av Kurt Londen Columbia, Åke Knus (text, musik) Tapio Ilomäki(arrangemang). 1942
Hälsningssång till framförd av Kurt Londen Columbia, Åke Knus (musik) Tapio Ilomäki(arrangemang). 1942 K. Sara (= Kyllikki Solanterä, Kyllikki) (text). Anonym översättning 1942

Då fortsättningskriget drog ut på tiden och förvandlades till ett ställningskrig uppstod en situation då det blev allt viktigare att ge tidsfördriv åt soldaterna vid fronten. Artisterna representerade både populärkultur och s.k. högkultur.

Det gemensamma målet för alla kulturgrenar vid fronten var att bevara livslusten och motivationen hos soldaterna. Underhållningen tillät drömmar och upprätthöll tron på kärlek och glädje och att allt skulle ordna sig i en situation då detta kändes omöjligt.

Vi får höra operettartister, tonsättare, skådespelare och arkitekter om livet vid fronten under fortsättningskrigets ställningsfas 1942-1944.

Kyllikki Forssell, Synnöve Isaksson och Marie-Louise Aspelin minns besöken vid fronten. Nylands Nation arrangerade underhållningsturneer till bl.a Svir år 1943-1944. De har otaliga minnen från besöken i Fjärrkarelen och på Karelska Näset.

Skådesspelaren Leif Wager och danskonstnären Eva Hemming berättar om sina minnen från de många frontturneerna, som ibland förlades ända ut till linjerna. Frontturneer skedde under åren 1942-1944.

Skådespelerskan Ghedi Lönnberg och tonsättaren Einar Englund berättar om sina minnen från tiden vid Fronteatern Shemenski. De minns inte att man skulle ha utövat censur vid fronten. Einar Englund säger att kriget har påverkat honom otroligt mycket. Hans tre första symfonier handlar alla om kriget.

Professor Erik Kråkström och överstelöjtnant i.a. Albert Tigerstedt om byggnadskonst och nöjen på Karelska Näset.

Text: Ida Fellman

Operett i korsun och balett i mottin

43:33

Teater för svenska soldater

40:28

Arkitektur och kultur i Tiikerilinna

44:51