Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Akademiska sångföreningen är Finlands äldsta kör

Från 2013
Uppdaterad 29.02.2016 15:51.
Akademen firar 150 år i Söndagsöppet - Spela upp på Arenan

Akademiska Sångföreningen grundades år 1838 och är Finlands äldsta alltjämt verksamma kör. Man sjunger högt och lågt, från svår tolvtonsmusik till Helan går. Och allt med gott humör.

Informationsruta

Akademiska Sångföreningen är en del av den klassiska inhemska manskörslitteraturen och upprätthålla den svenska kulturen i ord och toner. Av de tonsättare vilkas verk tillhör stamrepertoaren kan nämnas Jean Sibelius (hedersmedlem), Toivo Kuula, Leevi Madetoja och Selim Palmgren.

Under 1900-talet har kören haft ett flertal bemärkta dirigenter: Bengt Carlson, Nils-Eric Fougstedt, Erik Bergman, Henrik Otto Donner, Markus Westerlund, Eric-Olof Söderström, Tom Eklundh, John Schultz och Henrik Wikström. Sedan hösten 2008 leds kören av musikmagister Kari Turunen.

I sin hemstad Helsingfors har kören sedan 1954 ett aktivt samarbete med systerkören Akademiska Damkören Lyran.

Akademiska Sångföreningen (i dagligt tal Akademen) är en finlandssvensk manskör från Helsingfors. Kören är Finlands äldsta alltjämt verksamma kör – grundad år 1838 av Fredrik Pacius, musiklektor vid Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland i Helsingfors berättar Eero Wallén i Söndagsöppet då Akademiska sångföreningen fyller 150 år.

Matti Klinge har forskat i studentvärlden under 1800-talet. Akademens kör var en viktig och uppskattad symbol för det nationella uppvaknandet. Bland annat uruppförde kören 1848 Vårt Land (som skulle bli Finlands nationalsång), tonsatt av Pacius till text av Johan Ludvig Runeberg.

Carl Eric Creutz var med då Akademen firade 100 år och är glad att man firar också 150 år med pompa och ståt. Randall Nybom, ordföranden för Akademiska sångföreningen 1927-1928 berättar om körens honnörssång och fanan.

Akademen sjunger ofta för statyer, t.ex. för Runeberg.

Erik Bergman blev körens dirigent 1950 och kom att staka ut en ny väg för manskörssången i Finland och ville framföra nya intressanta verk. Det var mycket svårt för körmedlemmarna med den nya tolvtonsmusiken, men samtidigt spännande och banbrytande.

Den som inte har jungit i en kör har gått miste om så mycket, säger Eirik Cronstedt.

Tonsättaren Henrik Otto Donner förde efter honom traditionen vidare under inte alltid så lätta förutsättningar. I Söndagsöppet på besök är två dirigenter Henrik Otto Donner och Markus Westerlund samt den nuvarande dirigenten Tom Eklundh och ordförande Johan Aalto. I mysigt samförstånd diskuterar man musik och champagne. Snapsvisor hör till den glada akademiska traditionen förstås, det hör vi här och i andra klipp.

Otto Donner om Akademen - Spela upp på Arenan
Akademiskt raseri - Spela upp på Arenan
Junibastu (Solveig von Schoultz/Erik Bergman) - Spela upp på Arenan
Helan går med Akademen - Spela upp på Arenan
Vårt land med Akademiska sångföreningen - Spela upp på Arenan
Modersmålets sång med Akademiska sångföreningen - Spela upp på Arenan
Anekdoter om Akademen och Erik Bergmans sydösterbottnisk sång - Spela upp på Arenan
Akademen i Min Morgon - Spela upp på Arenan
Diktonius dikt Jaguaren med musik av Otto Donner framförs av Akademiska sångföreningen - Spela upp på Arenan
Akademen fyller 150 år - Spela upp på Arenan
Akademen fyller 170 år - Spela upp på Arenan

Ljufva flicka (Akademen / Erik Bergman)

1:33

Kristallen den fina (Akademen / Erik Bergman)

1:36

Tre sånger om kärleken (Akademen / Erik Bergman)

1:44

Nattlig Madonna (Akademen / Bengt Carlson)

2:00

Kun on oikeen huliviluonto (Akademen / Erik Bergman)

1:48

Sydämeni laulu (Akademiska Sångföreningen / Erik Bergman)

2:49

Gute Nacht (Akademen / Erik Bergman)

1:06

Sjöfararen vid milan (Akademen / Erik Bergman)

2:55

Läs också