Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Ingå - en ort i omvandling

Uppdaterad 26.05.2015 09:44.

Halvvägs mellan Helsingfors och Hangö ligger Ingå, en typiskt finlandssvensk ort i förändring.

Industrialisering pågår för fullt i Ingå. Förut var Ingå ett utpräglat bondesamhälle, men nu flyttar folk från huvudstaden för att jobba i fabriken. Men 36 procent av befolkningen livnär sig ännu på jordbruk. (10 år senare var andelen endast 14 %)

Vi hälsar på hos krukmakare Helmer Franzen som övergått till att göra dräneringsrör och båtbyggare Emil Fagerström.

Nejlikodlingen i Ingå började som ett privat experiment, nu skördar man 1,2 miljoner nejlor per år. De flesta av de anställda är kvinnor. Öivind Nyqvist menar att kvinnorna tar sitt första steg mot jämställdhet med mannen. Vägen dit är annars särskilt lång på landsbygden.

Skolor dras in, hur går det? Taxichaufför Helmer Holmström kör skolbarn i sin Volga. Skolresorna är långa för många av barnen.

Vi besöker också Ingås hypermoderna hamnar. Hamnkapten Nils-Otto Gardberg påpekar att man gärna anställer folk från trakten. De är ofta småbrukare och fiskare, och det passar utmärkt att nu och då komma ner och arbeta och få sig en extra förtjänst. Truckförarna är fast anställda.

Hur är det med avfallet? Smutsar man inte ner den vackra skärgården? - Jo det har vi observerat och vi skall installera en brännugn, säger Gardberg. Kommunaldirektör Hilding Haglund talar också om problemet med Lojos avfallsvatten som smutsar ner Ingå.

— Kan Ingå bli en självständig kommun? Åsikterna går starkt isär bland de intervjuade.

Jordbruk och fiske lockar inte barnen mera, påpekar jordbrukare Bertel Holmberg. Det är tungt att vara yrkesfiskare. Fisken blir oftast minkmat på österbottniska farmer.

Ingå är en typisk ort för sommargäster. Mängden invånare femdubblas på sommaren.

Till sist träffar vi Elsa Fagerström som hittar konst i naturen.

Text: Ida Fellman

Läs också