Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Förlossningsdepression

Från 2011
Uppdaterad 19.05.2016 10:32.
Diskussion om post partum depression - Spela upp på Arenan

Ett nyfött barn ställer om en kvinnas liv radikalt. Det kan kännas ångestfyllt och svårt i början för alla. Men om ångesten och nedstämdheten inte går om bör man söka hjälp.

10 till 15 procent av alla nyförlösta kvinnor får någon form av depression som varar mer än två veckor. Av dessa kvinnor utvecklar ungefär hälften en depression där behandling är nödvändig. De flesta allvarliga depressioner uppstår under den första månaden efter förlossningen. Utan behandling kan depressionen vara i månader.

Orsakerna till en förlossningsdepression kan vara flera. Melita Tulikoura talar med psykolog Tove Hertzberg och Marjatta Aito om de olika faktorer som kan skapa en depression. Vid graviditet och förlossning går ens tankar ofta tillbaka till barndomens olösta trauman. De psykologiska och sociologiska faktorerna påverkar en, dessutom är trött och känner sig ofullkomlig.

Men enligt Marjatta Aito har också de biologiska faktorer en stor betydelse, till exempel de hormonförändringar som uppträder under graviditeten och efter en förlossning kan bidra till förändringar i signalsubstanserna i hjärnan. Depression under graviditeten är faktiskt lika vanligt som post partum depression.

Om en en nybliven mor får en depression måste hon få hjälp så snabbt som möjligt. Annars kan depressionen förvärras och förhållandet mor-barn lida av det. Samtalsterapi, hjälp med barnskötsel och medicinering är de medel som Tove Hertzberg och Marjatta Aito förespråkar. I svåra fall kan sjukhusvistelse komma i fråga.

Men varför talar man inte mera om detta, undrar redaktör Melita Tulikoura. Skammen gör att folk tiger, påpekar psykolog Tove Hertzberg. Man vill ju att allt skall vara bra.

Informationsruta

Graviditetspsykos(postpartumpsykos): Postpartumpsykos är en allvarlig psykisk sjukdom, som uppträder efter cirka 1 på 500 förlossningar. Symptomen brukar vara ett akut förvirringstillstånd, humörsvängningar, irrationella tankar och beteende samt andra psykotiska symptom som hallucinationer och vanföreställningar. Vanföreställningarna tar sig ofta uttryck i irrationell och bisarr oro för det nyfödda barnet. I vissa fall kan barnet komma till skada på grund av moderns sjukdom och en medicinsk behandling blir oftast nödvändig. Postpartumpsykos behandlas med antipsykotiska läkemedel. Ibland används elbehandling vid svåra förvirringstillstånd.

Läs också