Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Frågan om abort har alltid varit svår - en historisk genomgång i Finland

Från 2012
Uppdaterad 17.05.2019 12:32.
Om den nya abortlagen - Spela upp på Arenan

Ett barn är på väg. Det borde vara en lycka, men alltid är det inte så. Hur har man ställt sig till abort i Finland?

Före 1950 hade Finland ingen abortlag. Aborter godkändes lagligt enbart av medicinska skäl, det vill säga om en graviditet hotade kvinnans liv eller hälsa. Illegala aborter har dock gjorts i urminnes tider.

1950 fick man en lag som tillät abort om fostret var skadat eller sjukt, eller av etiska skäl, till exempel om graviditeten uppstått genom våldtäkt eller incest.

De legala aborternas antal var sådär 4000 till 8000, men på grund av det stora antalet illegala och ibland farliga illegala aborter ville man ha förenklade regler i abortlagstiftningen.

Det diskuterar man 1965 i en direktsänd debatt där vi också får höra telefonsamtal från lyssnare. Jurist Leo Hertzberg jurist talar om abortlagen och och hur föråldrad den är. Vi får regional statistik, samt sociala och ekonomiska synpunkter.

Den nya abortlagen

1970 fick Finland en ny abortlag där man kunde ansöka om abort på sociala skäl, om man var under 17, över 40, hade fyra barn eller trodde att barnet var handikappat. 1973 utfördes flest aborter genom tiderna, 23 000 stycken.

Ändring i abortlagen - Spela upp på Arenan
Myter och sanningar om abort - Spela upp på Arenan

Diskussioner fördes sedan kring gränsen för när man kunde göra en abort på sociala skäl, 12 eller 16 veckor och om det var svårt och stigmatiserande att anhålla om abort.

Också i dramats form tog man upp frågan om abort, såsom i Nog blir det bra? där mamman i familjen Bergström genomgår en abort ganska lätt och smärtfritt.

Abortproblem - Spela upp på Arenan

Preventivmedel och abort

Aborternas antal sjönk stadigt från 1970 till 1996. Skolorna började införa bra och grundlig preventivupplysning så att unga flickors aborter kunde undvikas.

Bra preventivmedel är A och O för att hålla nere antalet aborter. Men varför är det så svårt att skapa andra preventivmedel för män än kondom?

Vilket preventivmedel är bra? - Spela upp på Arenan
Hormonella preventivmedel för män - Spela upp på Arenan

De så kallade dagen-efter-pillren, eller ångerpillren, anses också ha en inverkan till att aborternas antal hölls lågt, särskilt för unga kvinnor. De var först receptbelagda, men kan numera fås utan recept.

I Finland använder man ångerpiller - Spela upp på Arenan
Hur fungerar ett dagen efter-piller - Spela upp på Arenan

Från 1990-talets senare hälft steg aborterna något. Också könssjukdomarna blev allmännare.

Forskare menar att recessionen i Finland på 1990-talet påverkade medborgarna.

Aborterna och könssjukdomarna har börjat öka igen - Spela upp på Arenan
Ungdomar diskuterar abort - Spela upp på Arenan

En större orsak kan hittas i att skolorna efter 1994 själva har fått bestämma över sexualundervisningen, vilket gjort att kvaliteten växlat stort.

Halvar Sandell för fram sitt abortmotstånd på skriftskoleläger - Spela upp på Arenan

För vissa är aborter svåra att acceptera ännu. Ungdomar kan känna sig kluvna till abort och då kan det vara känsligt att en pastor på ett skriftskoleläger visar obehagliga videor på aborterade foster.

Lågt antal aborter i Finland

På 2010-talet sjönk aborterna drastiskt.

2018 gjordes totalt 8602 aborter, vilket är det lägsta antalet sedan abortlagen trädde i kraft 1970.

Aborterna bland kvinnor under 20 år minskade speciellt mycket, med 16 procent 2018 jämfört med året innan. Överlag har antalet aborter bland unga kvinnor minskat under de senaste åren.

En stor orsak är att gratis preventivmedel infördes i vissa kommuner.

Abort i Finland

I Finland är aborten inte fri. Som gravid kan du anhålla om abort. Abort kan i Finland göras om förlossningen hotar kvinnans hälsa eller om graviditeten och förlossningen skulle bli en alltför stor belastning i kvinnans liv. Om kvinnan är under 17 år eller över 40 får hon göra abort utan att ange skäl.

Aborten ska göras före den tolfte graviditetsveckan. Av speciellt vägande skäl kan abort göras även senare men då behöver du ett specialtillstånd från Valvira. Du behöver tillstånd från Valvira även om aborten görs på grund av att fostret har en svår sjukdom eller ett handikapp.

Mer om ämnet på Yle Arenan