Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Frågan om abort har alltid varit svår - en historisk genomgång i Finland

Uppdaterad 01.09.2023 11:25.
Om den nya abortlagen - Spela upp på Arenan

Hur har man ställt sig till abort i Finland? Vad innebar abortlagen från 1950? Och vad skedde på 1970-talet? Och 2023?

Ett barn är på väg. Det borde vara en lycka, men alltid är det inte så. Hur har man ställt sig till abort i Finland?

Före 1950 hade Finland ingen abortlag. Aborter godkändes lagligt enbart av medicinska skäl, det vill säga om en graviditet hotade kvinnans liv eller hälsa. Illegala aborter har dock gjorts i urminnes tider.

1950 fick man en lag som tillät abort om fostret var skadat eller sjukt, eller av etiska skäl, till exempel om graviditeten uppstått genom våldtäkt eller incest.

De legala aborternas antal var sådär 4000 till 8000, men på grund av det stora antalet illegala och ibland farliga illegala aborter ville man ha förenklade regler i abortlagstiftningen.

Direktsänd diskussion om abort och preventivmedel

68:57

Det diskuterar man 1965 i en direktsänd debatt där vi också får höra telefonsamtal från lyssnare. Jurist Leo Hertzberg jurist talar om abortlagen och och hur föråldrad den är. Vi får regional statistik, samt sociala och ekonomiska synpunkter.

Den nya abortlagen 1970

1970 fick Finland en ny abortlag där man kunde ansöka om abort på sociala skäl, om man var under 17, över 40, hade fyra barn eller trodde att barnet var handikappat. 1973 utfördes flest aborter genom tiderna, 23 000 stycken.

Ändring i abortlagen - Spela upp på Arenan
Myter och sanningar om abort - Spela upp på Arenan

Diskussioner fördes sedan kring gränsen för när man kunde göra en abort på sociala skäl, 12 eller 16 veckor och om det var svårt och stigmatiserande att anhålla om abort.

Färre aborter 1970-1996

Aborternas antal sjönk stadigt från 1970 till 1996. Skolorna började införa bra och grundlig preventivupplysning så att unga flickors aborter kunde undvikas.

Bra preventivmedel är A och O för att hålla nere antalet aborter. Men varför är det så svårt att skapa andra preventivmedel för män än kondom?

Vilket preventivmedel är bra? - Spela upp på Arenan
Hormonella preventivmedel för män - Spela upp på Arenan

De så kallade dagen-efter-pillren, eller ångerpillren, anses också ha en inverkan till att aborternas antal hölls lågt, särskilt för unga kvinnor. De var först receptbelagda, men kan numera fås utan recept.

I Finland använder man ångerpiller - Spela upp på Arenan
Hur fungerar ett dagen efter-piller - Spela upp på Arenan

Recession och sexualundervisning på 1990-talet

Från 1990-talets senare hälft steg aborterna något. Också könssjukdomarna blev allmännare.

Forskare menar att recessionen i Finland på 1990-talet påverkade medborgarna.

Aborterna och könssjukdomarna har börjat öka igen - Spela upp på Arenan
Ungdomar diskuterar abort - Spela upp på Arenan

En större orsak kan hittas i att skolorna efter 1994 själva har fått bestämma över sexualundervisningen, vilket gjort att kvaliteten växlat stort.

För vissa är aborter svåra att acceptera ännu. Ungdomar kan känna sig kluvna till abort och då kan det vara känsligt att en pastor på ett skriftskoleläger visar obehagliga videor på aborterade foster.

Halvar Sandell för fram sitt abortmotstånd på skriftskoleläger - Spela upp på Arenan

Lågt antal aborter i Finland

På 2010-talet sjönk aborterna drastiskt.

2018 gjordes totalt 8602 aborter, vilket är det lägsta antalet sedan abortlagen trädde i kraft 1970.

Aborterna bland kvinnor under 20 år minskade speciellt mycket, med 16 procent 2018 jämfört med året innan. Överlag har antalet aborter bland unga kvinnor minskat under de senaste åren.

En stor orsak är att gratis preventivmedel infördes i vissa kommuner.

Ny abortlag 2023

Den 26 oktober 2022 röstade Riksdagen för en nya abortlag som ger gravida större självbestämmanderätt. Rösterna föll 125–41, drygt 30 ledamöter var frånvarande.

Den första september 2023 trädde den nya abortlagen i kraft. Den nya lagen innebär att processen blir enklare för den som vill avbryta sin graviditet i ett tidigt skede.

Riksdagsledamöter berättar vad de tycker om den nya abortlagen - Spela upp på Arenan

Den gravidas självbestämmanderätt ökar bland annat genom att slopa kravet på att aborten måste motiveras. Den gravida behöver inte ange exempelvis sociala skäl som orsak till att graviditeten ska avbrytas.

Det behövs inte heller längre konsultation med två läkare vid abort före den tolfte veckan av graviditet, såsom tidigare.

Också efter den tolfte graviditetsveckan kan en graviditet avbrytas om den gravida ber om det, om en fortsatt graviditet eller förlossning skulle utföra en fara för den gravidas hälsa eller liv.

Finland har en ny abortlag – här är fem saker som ändras - Spela upp på Arenan

Mer om ämnet på Yle Arenan