Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Mellanölets plats på snabbköpshyllan började diskuteras 1967

Från 2013
Uppdaterad 17.03.2020 12:41.
Synen på mellanöl i riksdagen 1967 - Spela upp på Arenan

Alkoholen är ett stort hot mot folkhälsan och förorsakar betydande kostnader för samhället.

År 1969 blev mellanölet fritt i Finland och fick börja säljas utanför Alko. Men både före och efter det har försäljning av alkohol varit en ofta återkommande politisk fråga. I videoklippet från 1967 får vi höra några riksdagsmän svara på ifall de tycker mellanölet skall göras fritt eller ej

Om alkoholförsäljningen i Finland - Spela upp på Arenan

1978 diskuteras alkoholförsäljning och mellanölets roll i finsk dryckeskultur. Är mellanölet en inkörsport till alkoholen för ungdomar.

Mellanölsförbud i Österbotten. Regionalen, 1986 - Spela upp på Arenan

I ett utdrag ur Regionalen från 1986 diskuterar man det mellanölsförbud som fortfarande råder inom många kommuner.

Köpa med sig mellanöl från krogen? TV-nytt, 1996 - Spela upp på Arenan

1996 ville restauranger få tillstånd att sälja ut mellanöl precis som bensinstationer och kiosker. Men hur stort är intresset bland konsumenterna att köpa öl med sig hem från krogen?

Späda ut matbutikernas mellanöl? Obs, 2002 - Spela upp på Arenan

År 2002 tas alkoholpolitiken upp till lite allvarligare diskussion. Innan hade det redan debatterats mycket kring ifall man borde få börja sälja vin i matbutikerna men nu tog frågan en ny vändning.

Borde man sälja svagare öl i matbutikerna? TV-nytt, 2002 - Spela upp på Arenan

I och med att införselbegränsningarna mot EU-området avskaffas 2004 och Estland med sina låga spritpriser snart kommer med i EU, blir Finland tvunget att sänka sin alkoholskatt. Detta kommer skapa bekymmer för både hälsovården och statsfinanserna och därför funderar man nu på att sänka alkoholhalten på det mellanöl som säljs i matbutiker och kiosker. I aktualitetsprogrammet Obs säger redaktör Anders Ahlbäck: "Alkoholforskarna tror att en ännu större alkoholkonsumtion efter 2004 ökar de direkta kostanderna för samhället med ett par hundra miljoner euro om året. Dödssiffran stiger med 500-600 personer. Ändå kommer våra politiker knappast att ta ifrån oss mellanölet i matbutikerna."

Skall försäljning av A-öl tillåtas i mataffären? TV-nytt, 2013 - Spela upp på Arenan

2013 är ölförsäljningen på tapeten igen. I februari kom ett förslag om att även tillåta försäljning av A-öl i matbutikerna.

Bryggeri drar sig hellre bort än späder ut. Tv-nytt, 2013 - Spela upp på Arenan

Två månader senare uppmärksammar man det faktum att många utländska småbryggerier kan välja att dra sig bort från den finländska marknaden ifall den tillåtna alkoholhalten på matbutikernas mellanöl sänks.

Hur problemet skall lösas tycks vara en evig fråga men ofta är det försäljningen av mellanöl som tas upp till diskussion. Borde man späda ut mellanölet som säljs i matbutikerna eller vore det bäst om hela försäljningen flyttade tillbaka till Alko? Eller skall man vända på steken och rentav tillåta A-öl i butikerna för att dra in mera skattepengar?

Text: Pernilla Haglund

Läs också

Mer om ämnet på Yle Arenan