Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Euron - den gemensamma valutan

Uppdaterad 28.11.2016 16:02.

Euron, EU:s officiella valuta, togs i bruk elektroniskt 1999 och som sedlar och mynt den 1 januari 2002. Ända sedan planeringsstadiet har en gemensam valuta väckt känslor för och emot.

2002 tog tolv EU-länder i bruk den gemensamma valutan euro som sedlar och mynt. 2010 används euron officiellt i sexton EU-länder. Valutan används också i tre andra länder med formella avtal med EU och inofficiellt i ett flertal länder.

De som talat för euron har ofta lyft fram att euron underlättar handeln mellan euroområdets länder. Dessutom sparar man in på bankernas transaktionsavgifter och växelkurser. Men många anser att euron medför problem.

2010 hamnade euron i sin första större kris då Greklands ekonomi kollapsade. Grekland beviljades ett stödpaket på 120 miljarder euro. Bara en kort tid senare beslöts det om ett 750 miljarder euros krispaket för att hindra spridandet av den ekonomiska krisen till andra länder. Trots stora summan är det inte någon långvarig räddning. Krispaketet skjuter upp faran men den offentliga ekonomin måste förbättras.

Här får vi ta en titt på några nyhetsinslag angående euron.

I det första klippet får vi ta en titt på markens historia. Marken användes i Finland 1860-2002. Vi får också höra en varning. Professor Riitta Hjerppe berättar att inget penningsystem som Finland haft har varit långvarigt.

Europaparlamentet har röstat för EMU.

I slutet av klippet får vi höra vad några finländska europarlamentariker skall göra med de första eurona. Heidi Hautala tänkte köpa en glass medan Pertti Paasio tänkte att det kanske kunde bli en öl.

I det tredje klippet får vi höra var euron börjar användas vid årsskiftet 2001-2002. Vi får höra att det finns områden utanför EU som börjar använda euron.

I det fjärde klippet får vi ta en titt på den näst sista bankdagen före övergången till euro. Vi får höra att det inte finns något tvingande behov att besöka banken före övergången.

I det femte klippet får vi höra att distributionen av euro har enligt centralbanken lyckats bättre än förväntat. Vi får också höra vad människor anser om övergången till euro.

I det sista klippet får vi se hur övergången till euro har lyckats. Vi får höra vad torgförsäljare, butiksinnehavare och vanliga finländare anser om övergången. Största delen verkar vara nöjda, men inte alla. ”Det kändes som om jag betalade med sista biten av Finlands självständighet”, säger Ingmar Rönn från Maxmo som betalade sina uppköp med mark.

Text: Tommi Lahtinen