Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Spöken i Östnyland

Från 2010
Uppdaterad 30.10.2020 12:59.
Interiör från Stensböle gård.

På gamla gårdar med anor har ofta obehagliga händelser inträffat, händelser som kanske slutat med ond, bråd död. Då kan det hända att gården hemsöks av spöken. Här beger vi oss till Östnyland på spökjakt.

Melita Tulikoura reser i Östnyland på gårdarna och bekantar sig med gårdarnas ofta obehagliga och kusliga spöken.

På Savijärvi gård vandrar Svarta damen omkring på andra våningen. Nästan alla i Simonsens familj, som bor på gården, tror på spöket. Svarta damen sägs vara en dotter i gården som går igen. Maria Möller, som varit ridlärare på Savijärvi gård, har sett Svarta damen.

På Sköldvik gård har spöket ett namn: Nils Rosenschmidt. Rosenschmidt var en rik gårdsägare och officer i slutet av 1500-talet. Gårdens förvaltare Göransson och en dräng mördade Rosenschmidt och begravde honom stående i brunnen tillsammans med hans hund och häst. Men mordet upptäcktes och Rosenschmidt grävdes upp.

Då en ny karaktärsbyggnad byggdes ovanpå den gamla brunnen började Rosenschmidt spöka. Kerttu Nikander har sett Rosenschmidt. Och många har sett obegripliga fenomen som kan ha med Rosenschmidt att göra. Elsa Kullberg har sett en spökhund, hört steg och dörrar öppnas.

Spöket på Karijärvi gård har ingen sett, men i historierna lever det envist kvar. Det är fråga om en man som blev halshuggen av sin bror. Spöket efter mannen lär komma ridande på en häst, med huvudet under armen och en skällande hund bredvid sig. Då familjen Povenius flyttade till Karijärvi undrade många hur de vågade, men man har levt i lugn och ro.

Det sista avsnittet tar upp spökhistorier från Kiala gård. Gården har hemsökts av många spöken, skrikande spädbarn i spisen, man hör skällande hundar och trampande steg. Aino och Eine Bergman har upplevt spöken.