Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Finländare i Sverige

Från 2015
Uppdaterad 21.01.2016 13:09.
Emigrationen till Sverige - Spela upp på Arenan

På 1960- och 1970-talet var många finländare arbetslösa. En del flyttade till Sverige i hopp om ett jobb och ett bättre liv.

1954 infördes pass- och arbetsfrihet för medborgare inom de nordiska länderna. och invandringen från Finland till Sverige växte. Särskilt i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet flyttade många från Finland för att få det bättre ställt.

På 1960- och 1970-talet utgjorde finlandssvenskarna omkring 20-30 % av den finländska flyttströmmen till Sverige.

Arbetslöshet och låg levnadsstandard i Finland

Veckans puls samtalar med finländare, som av olika orsaker flyttat till Sverige 1977.

Som ensamstående mamma klarar jag mig inte längre i Finland.

Lilja Halonen är en ensamstående mor som har beslutat sig för att flytta till Sverige för att hon inte klarar sig ekonomiskt i Finland.

Till Sverige i svåra tider - Spela upp på Arenan

Många flyttar för att höja levnadsstandarden eller för att få jobb. Vissa kommer utan att kunna svenska, utan någon som helst kontakt med arbetsförmedlingen. De har förstås svårt att få jobb. Vi följer med unga flickor från Bore Star till arbetsförmedlingen 1979

Modersmål, skolspråk och hemspråk

Vi åker till Tensta T-banestation, där konstnär Helga Henschen har målat en hälsning och hyllning till invandrarna i Tensta. Andelen finländska invandrare är stor.

Om finländares språk och anpassning i Tensta - Spela upp på Arenan

Matti Salo bor med sin familj i Tensta. Han kom med sin fru 1970, och nu har de två barn. Familjen funderar ändå på att någon gång flytta tillbaka till Finland. Matti Salo vill inte att barnen skall bli halvspråkiga. Karin Wallin, själv inflyttad från Finland, har gjort en undersökning om barnens språkinlärning. Hon talar om behovet om modersmålsundervisning, så att inte barnen skall bli dubbelt halvspråkiga. Ordet hemspråk är feg terminologi, det är ju barnens modersmål.

Flitiga finländare i svenska fabriker

Bosse von Willebrand besöker de många arbetsplatser i Sverige där finländare jobbar. Asea i Västerås har massor med finska invandrare. Södertälje är den största orten för Saab-Scania. Där tillverkas lastbilar, motorer. Utomlands är man väl etablerad. På Scania intervjuas Bertel Byskata, som är chef för personal. Han talar om en lavinartad inströmning av finländare, först mest från landsbygden, men nu även från tätorterna.

I kronans tjänst: om finländare i Sverige - Spela upp på Arenan

Göteborgs hamn utnyttjar mycket arbetskraft från Finland. Men den arbetskraften kommer i kläm när lågkonjunkturen sätter igång. Också på varven finns finländare.

I en loge på Sverigebåten diskuterar man sedan om emigrationenss orsaker och problem . I panelen sitter Ralf Friberg, Tor Fors och Harald Teir. Tor Fors ser emigrationen till Sverige som en stor nackdel för Finland.

Vi får höra Esa Niemitalo, en metallarbetande Sverigefinne, som med sångens hjälp berättar sin historia.

Om tillväxt, ekonomi och teknologi i Sverige och Finland - Spela upp på Arenan

I den andra delen av I kronans tjänst diskuteras samhälle, tillväxt och industrialisering. Flyttar all kunnig arbetskraft till Sverige? Varför är Finland så efter i teknik och tillväxt?

Återflyttandets problem

Varför till Sverige undrade man i Zoom 1971? Och varför hem?

Varför till Sverige och varför hem? - Spela upp på Arenan

42 000 finländare flyttade till Sverige 1970. Orsakerna emigranterna anger är arbetslöshet och högre löner i Sverige. I slutet på 1970-talet börjar Sverige också ha arbetslöshet. Vissa flyttar tillbaka. På Vasa arbetsplatsbyrå är man beredd att ta emot personer.

Svårt att flytta tillbaka - Spela upp på Arenan

Många finländare har det svårt då de på 1980-talet flyttade tillbaka till Finland. Tv-nytt rapporterar.

Att komma tillbaka från Sverige - Spela upp på Arenan

I programmet "Tur med svår retur" från 1984 diskuteras djupare hur det kan vara att flytta tillbaka. När man inte är van, och inte kan språket. Det är svårt att få jobb.

Barnen till återflyttarna står inför frågan om hur de skall göra när de blir äldre. Vissa barn har flyttat hem till Finland utan sina föräldrar och vill bo här hela sitt liv. Andra trivs inte alls i Finland och de är övertygade om att de vill flytta tillbaka till Sverige. Hur är det i skolan om man får en massa återflyttare?

Den finsktalande nationella minoritetsgruppen i Sverige, Sverigefinnar, uppskattas till mellan 300 000 och 550 000 personer, varav 210 000 till 260 000 är finsktalande. Sverigefinnarna räknas som en av Sveriges officiella nationella minoriteter. Sverigefinnarna fick nationell minoritetsstatus den 1 april 2000.

Läs också