Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Samernas kultur och tradition

Från 2011
Uppdaterad 04.02.2019 10:18.

Skall samerna klara sig?

19:20

På 1960-talet började man i västvärlden inse kolonialismens och imperialismens historia. I Finland steg frågan om samernas ställning upp.

Redaktör Rolf Grönblom funderar på vad vi vet om samerna: att de sköter ren och bor i kåtor? Samerna och deras kultur utvecklas som allt annat.

Grönblom intervjuar fil.mag. Karl Nickull på Lapin sivistysseura om samernas kultur och historia. Om hur samerna gick från att vara jägare till renskötare. Men omgivningen förändras och civilisationen tränger på. Den samiska kulturen är i fara då den byggts på muntlig tradition och samiskan saknar ord för nya begrepp. Nomaden har blivit bofast.

Återuppbyggandet av Rovaniemi

28:17

Under Lapplandskriget då de tyska soldaterna skulle drivas ut förstördes många delar av Lappland totalt. Olavi Merimaa var evakueringschefen i Rovaniemi och ögonvittne till förstörelsen. Återuppbyggandet av Rovaniemi var svårt och man hade brist på material.

Nu förstörs Lappland av att många grovt uttnyttjar skogarna. Turistindustrin och turismen som för pengar till området är inte bara bra. Turisterna skräpar ner apelsinskal i ödemarken och stör renarna.

Om samernas rättigheter

37:12

Är samerna dömda att försvinna?

29:01

Vad kan samerna fordra och vad vill de

30:06

Samepolitiken i Finland, Sverige och Norge har haft betydande inslag av rasism. Synen på "lapprasen" var starkt nedlåtande och flera åtgärder inom främst skol- och bosättningspolitiken baserades på en uppenbar rasism. Samiska barn fick inte lära sig samiska i skolan utan tvångsförfinskades.

Johan Nuorgam säger att det är en skam att barn inte ens kan få undervisning på samiska på lågstadiet. Samerna är för undfallande, de tror ej på sin sak. Och även om man får undervisa råder det brist på lärare som kan samiska.

Nuorgam är kritisk mot de organisationer som jobbar med samerna. Renskötseln blir bara en fråga om mark. Samerna är nomader och ej föreningsmänniskor.

Bör samerna få hemortsrätt oberoende av gränserna? Och hur skall deras muntliga berättartradition och kultur kunna leva vidare?

Om samernas litteratur och tradition

14:32

Den samiska hemslöjden

3:14

Kristina Rotkirch talar om samernas litteratur, de muntliga berättelserna och jojken. Vi får höra exempel på texter av Andreas Labba, Matti Aikio, Johan Thuri, Mattias Andersson och Erik Nilsson Mankock.