Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

När depressionsvården blev medikaliserad

Från 2011
Uppdaterad 19.05.2016 10:21.
Solarplexus om depression - Spela upp på Arenan

Depression kallas vår tids folksjukdom och drabbar allt fler av oss. De nya antidepressanterna började komma in på den finländska marknaden på 1990-talet. Depressioner började botas med medicin i stället för terapi. Är medicinerna en räddning, eller en förbannelse?

Depression kallas vår tids folksjukdom och drabbar allt fler av oss. De nya antidepressanterna började komma in på den finländska marknaden på 1990-talet. Depressioner började botas med medicin i stället för terapi. Är medicinerna en räddning, eller en förbannelse?

Ungefär fem procent av Finlands folk lider av allvarlig depression, de antidepressiva läkemedlen är Finlands mest sålda läkemedel och depression är den största orsaken till arbetsoförmåga. Depression drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män.

I Solarplexus diskuteras depressionerna med Gunnel Rinne, som har varit 8 år borta från jobbet pga depression, Monika Ekholm, psykiatrisk skötare och familjeterapeut och t.f. professor i psykiatri Björn Appelberg.

Varför blir man deprimerad?

Två bakomliggande orsaker till depression är ärftlighet och jobbiga händelser i barndomen. Vid en depression störs nervcellerna i hjärnan och signalsubstanserna (serotonin, noradrenalin och dopamin) fungerar inte som de ska. Psykiater Mikael Holma förklarar sambandet som uppstår vid ångest och depression.

Christina Hedberg fick sin första depression efter förlossningen. Förlossning är en av de faktorer som kan utlösa en depression. Efter det har Christina drabbats av många depressioner. När man är riktigt deprimerad är man bara inne i sig själv. I värsta fall kan det leda till total isolering. Omgivningen har reagerat på många olika sätt, vissa har förstått hennes psykiska problem, andra inte.

En av processerna en deprimerad människa måste gå igenom är att acceptera sin sjukdom. Björn Appelberg säger att det är svårt att definiera depression, det är ett samlingsnamn för att täcka en sjukdom med ett väldigt brett spektrum. Symptomen kan se olika ut, men självkänslan är nedsatt, sjukdomen åtföljs av skuldkänslor. Också biologiska symptom kan förekomma: sömrubbningar, kroppsvikt och självmordstankar. Enligt Björn Appelberg är utbrändhet egentligen samma sak, men är mer socialt accepterad.

Finländarnas psykiska hälsa - Spela upp på Arenan
Deprimerade unga skäms inte för sin sjukdom - Spela upp på Arenan

En allvarlig depression är inte att vara nedstämd. För personer med riktigt allvarlig depression och psykoser kan man t.om. vara tvungen att ta elchocker i bruk.

2011 verkar depression vara så vanligt att unga öppet kan tala om läkemedel och depressionsperioder.

Antidepressanter

De nya antidepressiva läkemedlen är inga läkemedel som producerar "artificiell lycka" åt patienten, utan är till för att återställa de naturliga nivåerna av signalsubstanserna i hjärnan framför allt serotoninhalten.

Nya depressionsmediciner ut på marknaden - Spela upp på Arenan
Elchocker mot depression och psykoser - Spela upp på Arenan

Marianne Enäkoski har forskat i depressioner och medicin. Hon menar att man kan medicinera nervsystemet, men inte psyket. Men vårt samhälle väntar sig framgång och självständighet så därför medicineras depressionerna "bort". Man borde behandla depressioner mera mångfasetterat, enligt Enäkoski. Antti Pietikäinen talar om depressionen som en skam och raseri som inte kommer ut.

Användningen av antidepressanter i Finland - Spela upp på Arenan
Deprimerade ges mediciner men ingen terapi - Spela upp på Arenan

Björn Appelberg håller med att utbudet på psykoterapeutiska behandlingsformer långt ifrån räcker till. Det kan finnas en risk för övermedikalisering, men vi är långt ifrån det, menar Appelberg. Det finns många deprimerade som inte ens får vård, för att de inte söker vård och läkarna känner inte igen symptomen och många är rädda att ta mediciner.

Om depression i Finland

  • Det är svårt att avgöra hur utbredd depressionen är i Finland. Man räknar med att ungefär 200 000 - 240 000 finländare lider av svår depression, cirka 15 % av depressiva stämningar.

  • Närmare 700 000 finländare har ätit antidepressiva läkemedel. De flesta som lider av depression söker aldrig hjälp.

  • Under 2000-talet har vården av depressioner utvecklats, också mediciner mot depressioner skrivs ut lättare. Statistiken är ungefär den samma som för resten av Norden.

  • Antidepressiva läkemedel hör till de vanligaste receptbelagda mediciner som psykiatrin skriver ut, och deras effekter och biverkningar är föremål för åtskilliga forskningsstudier och konkurrerande teorier.

  • De nya antidepressiva läkemedlen är inga läkemedel som producerar "artificiell lycka" åt patienten, utan är till för att återställa de naturliga nivåerna av signalsubstanserna i hjärnan framför allt serotoninhalten. De vanligaste och mest utskrivna medicinerna är de såkallade selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (Sertralin, Citalopram, Fluoxetin - Prozac i USA) De flesta antidepressiva läkemedel har en fördröjd antidepressiv effekt som uppnås först efter 6-8 veckor.

Mer om ämnet på Yle Arenan