Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Vad är smuts?

Från 2011
Uppdaterad 28.01.2016 10:17.
Intervju med Olli Lagerspetz - Spela upp på Arenan

Smuts kan låta som ett trivialt ämne. Men i själva verket är det i högsta grad relevant. i Seportaget diskuterar man med Olli Lagerspetz om vad smuts är och hur tanken på orenhet och renhet genomsyrar vår tillvaro.

Smuts kan låta som ett trivialt ämne. Men i själva verket är det i högsta grad relevant. I Smuts – en bok om världen, vårt hem bemödar sig Olli Lagerspetz om att grundligt kartlägga allt som rör fenomenet smuts.

I Seportaget från 2007 diskuterar redaktörerna med Otto Lagerspetz om vad smuts är. Det kan röra sig om rent konkret och fysiskt smuts, men smuts kan också var en känsla av orenhet.

Olli Lagerspetz påpekar vi är vana med smutsigt och rent i vardagen. Men inom den filosofiska teorin är begreppet smuts svårt, för det är en del av den materiella omvälden som omger oss, men det är ändå inte fysiska begrepp vi klart kan definieras.

Uppfattning om vad som är smutsigt är beroende av kultur och samhälle. I olika religioner är smuts och renhet viktiga aspekter, också detta diskuteras i dokumentären.

I Park 2007 diskuterar och improviserar ungdomar kring smuts och renlighet. De, och kanske vi alla, tillskriver människor egenskaper som inte direkt förknippas med smutsen. En smutsig människa är lat, dum och ensam. Rena människor har liksom bättre självförtroende, säger de unga. De som är smutsiga är kanske blyga och har dåligt självförtroende. Smutsiga människor beter sig inte lika bra. Men en ren människa kan också vara en dålig människa.

Text: Ida Fellman

Park: Vad anser ungdomar om smuts och renlighet? - Spela upp på Arenan

Läs också