Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Gudstjänster på 1990-talet

Från 2012
Uppdaterad 29.02.2016 17:01.
Musikgudstjänst i Vörå 1991 - Spela upp på Arenan

Ta del av 90-talets färggranna samling gudstjänster från svenskspråkiga församlingar runtom i Finland.

Den tv-gudstjänst som under årens lopp mest berört tv-tittarna är kanske trettondagsgudstjänsten i Pargas kyrka 1994. Då deltog klienter och personal från Kårkulla, som är ett servicecenter i Svenskfinland för personer med funktionsnedsättning. Under gudstjänsten medverkar klienterna i ett julspel och så får vi lyssna till Kårkulla orkester.

En annan nämnvärd gudstjänst är friluftsgudstjänsten som en solig dag sommaren 1995 ordnades ute i Rosenlunds trädgårdar i Pedersöre. Som predikant och liturg fungerar kyrkoherde Kurt Cederberg och för musiken svarar Pedersöre spelmanslag, sånggruppen Kairos och solisten Linda Nylund. Programledarna Elisabeth Morney och Monica Vikström-Jokela är båda uppklädda i folkdräkt, liksom musikanterna och en del av församlingsmedlemmarna. Till den trevliga stämningen bidrar även fin musik och vacker omgivning.

Vi får också följa med på Fältgudstjänst med Nylands Brigad ute i Syndalen, som är brigadens skjutområde. Gudstjänsten leds av fältprosten Hannu Kivijärvi och brigadens musikkår medverkar för sista gången innan den läggs ner.

Och till Vörå beger vi oss också när det nya årtusendet har börjat, på Mikaelidagen 2000.

Text: Pernilla Haglund

Gudstjänst med teologiska fakulteten i Åbo 1992 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst i Johanneskyrkan i Helsingfors 1992 - Spela upp på Arenan
Familjegudstjänst med Korsholms församling 1992 - Spela upp på Arenan
Taize gudstjänst i Pojo 1992 - Spela upp på Arenan
Samnordisk gudstjänst från Tenala 1993 - Spela upp på Arenan
En dröm, en dans, en lovsång. Gudstjänst på Åland 1993 - Spela upp på Arenan
Mariagudstjänst i S:ta Katarina kyrka, Åbo 1994 - Spela upp på Arenan
Festgudstjänst i Johanneskyrkan i Helsingfors 1994 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst med Kumlinge församling på Åland 1994 - Spela upp på Arenan
Adventsgudstjänst i Hangö 1994 - Spela upp på Arenan
Kårkulla sjukhus på gudstjänst i Pargas 1994 - Spela upp på Arenan
Friluftsgudstjänst i Pedersöre 1995 - Spela upp på Arenan
Fältgudstjänst från Syndalen 1996 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst i Helsingfors Betelkyrka 1996 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst i Mariehamn 1996 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst på Eckerö 1997 - Spela upp på Arenan
Ungdomsgudstjänst från Gamla kyrkan i Tammerfors 1997 - Spela upp på Arenan
Spelmansgudstjänst i Kristinestad 1999 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst i Tempelplatsens kyrka i Helsingfors 1999 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst på Mikaelidagen i Vörå - Spela upp på Arenan

Läs också