Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Gudstjänster på 1980-talet

Från 2012
Uppdaterad 29.02.2016 17:03.
Spelmansgudstjänst i Kimito 1981 - Spela upp på Arenan

På 80-talet inträffade bland annat en vacker påskgudstjänst i Tenala, en spelmansgudstjänst i Kimito och de första kvinnoprästvigningarna i Borgå.

År 1981 i Kimito kyrka, S:t Andreaskyrkan, hölls en spelmansgudstjänst med Kimito församling och den tionde finlandssvenska spelstämman. Det är en önskan hos spelmännena att varje gång vid sin stora årsmönstring få spela i kyrkan. Kyrkan hör för övrigt till Finlands äldsta gråstenskyrkor. I den musikbetonade gudstjänsten ges predikan av Bo-Göran Öhblom och som liturg fungerar Eero Manninen.

1986 ordnades en gudstjänst i i Helsingfors Filadelfiakyrka med mycket kör- och orkestermusik. Temat för gudstjänsten var "Tonen som inte ville tystna".

Söndagen 6.3.1988 var en viktig dag, då prästvigdes nämligen de första kvinnorna i Finland. Följ med på gudstjänsten i Borgå domkyrka 1988 och se hur det gick till då vårt lands elva första kvinnliga präster avgav prästeden inför biskop Erik Vikström.

På påskdagen 1989 i Tenala firas en glädjerik gudstjänst där både barn och vuxna deltar. Kyrkan pryds av granngula påskliljor och så får vi lyssna till vackert violinspel och sång. Under 80-talet hinner vi också besöka Helsingfors tyska kyrka, Åbo domkyrka, Kumlinge kyrka, Kvevlax missionskyrka och många fler.

Text: Pernilla Haglund

Gudstjänst i Borgå 1983 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst från katolska S:ta Maria kyrka i Helsingfors 1984 - Spela upp på Arenan
Afrikansk gospelmässa i Karis kyrka 1984 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst med Solf församling i Korsholm 1984 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst med Åbo svenska församling 1985 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst i Kvevlax missionskyrka 1985 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst i Filadelfiakyrkan i Helsingfors 1986 - Spela upp på Arenan
Högmässa i Kumlinge kyrka 1987 - Spela upp på Arenan
Maria-gudstjänst i Helsingfors tyska kyrka 1987 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst i Snappertuna kyrka 1988 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst i Malax 1988 - Spela upp på Arenan
Gudstjänst och kvinnoprästvigning i Borgå domkyrka - Spela upp på Arenan
Gudstjänst på påskdagen 1989 i Tenala - Spela upp på Arenan

Läs också