Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Lapplandskriget och den brända jorden

Från 2015
Uppdaterad 13.02.2018 11:19.
Vägarna kring Rovaniemi - Spela upp på Arenan

Finlands sista strider under andra världskriget utkämpades i Lappland från september 1944 till april 1945.

De tyska trupper som var stationerade i området måste drivas ut. Samtidigt tvingades Lapplands befolkning fly sina hemtrakter.

Över 1000 finländare stupade i kriget och Lapplandskriget var förödande för infrastrukturen i norra Finland eftersom tyskarna bombade och brände ner allt i sin väg.

Tyskarnas huvuduppgift i norra Finland var från krigsutbrottet 1941 att i första hand erövra Murmansk samt att skära av järnvägen söderut.

Sommaren 1943 började den tyska ledningen förbereda planer inför möjligheten att Finland skulle ingå fred med Sovjetunionen. Planerna var att dra tillbaka trupperna norrut för att skydda de finländska nickelgruvorna i närheten av Petsamo.

Under vintern 1943–1944 använde tyskarna krigsfångar, många från södra Europa, som avled i kylan då de arbetade med att förbättra vägarna mellan norra Norge och norra Finland.

karta över lappland, 1945
Bildtext Strider i norra Finland
Bild: Yle videostill

Vapenstillestånd och reträtt

Då Finland undertecknade vapenstillestånd med Sovjetunionen den 4 september 1944 hade Tyskland ca 200 000 man i norra Finland, i Petsamo-området och på den s.k. Salla-fronten.

Sovjetunionen krävde att alla tyska trupper skulle köras ut ur Finland.

Generallöjtnant Hjalmar Siilasvuo ledde de finländska soldaterna. I hans förband deltog så många unga soldater att kriget ibland kallas för "barnens korståg".

Under generalöverste Lothar Rendulics ledning förstörde de tyska trupperna allt i sin väg när de drog sig tillbaka mot Norge. Man sprängde broar, byggnader och lade ut minor.

Mer än en tredjedel av bosättningarna i Lappland bombades ner till ruiner och Rovaniemi brändes till grunden. För de finländska soldaterna rådde ständig minfara.

De sista tyskarna lämnade Lappland i april år 1945. Då hade omkring 1 000 finländare och omkring 2 000 tyskar stupat.

Rovaniemi bombas

7:52

Ingenjör Öhrling berättar om bombanfallen mot Rovaniemi och hur det känns att sitta i bombskyddet. De svåraste skadorna uppstod då en brandbomb med fosfor träffade ett sjukhus. Den 16 oktober 1944 återerövrade finländarna Rovaniemi.

Hjälp för de evakuerade i norra Finland

2:23

Nils Meinander redogör för hjälpverksamheten för personer som måste evakueras i Lapplands län. Sammanlagt evakuerades 103 885 personer och 51 000 husdjur från Norra Finland, av dem 56 417 personer och 18 000 husdjur till Sverige och resten till norra och mellersta Österbotten.

Flykten från Petsamo

1:40

Från Petsamo flydde man hals över huvud med båtar 1944. Vi hör en evakuerad, Kristina Liden, som kom till Lovisa.

Hösten 1945 när invånarna återvände till sina forna hem, fanns inte mycket kvar.

Rovaniemi i ruiner

13:07

Rovaniemi är en stad i spillror. Redaktör Gunnar Helén talar med landshövding Uuno Hannula och Rovaniemis stadsdirektör Viljo Heino om invånarna som inte ens har baracker att sova i.

Återuppbyggandet av Rovaniemi

28:17

Återuppbyggandet av Rovaniemi var svårt. Allt var minerat och man hade inte material. Rovaniemi hade länge varit en viktig farled och hade viktig samekultur. Allt detta försvann.

Jarl Sundqvist berättar 1965 om hur man försöker bygga upp Rovaniemi igen.

Mer om ämnet på Yle Arenan