Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Grundskolan kommer!

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Den nya skolan 1 - Spela upp på Arenan

Lagen om grundskoleförändringen i Finland stiftades 1968, men övergången skedde gradvis under 1970-talet. Många föräldrar och lärare var skeptiska när grundskolan introducerades. Med en massiv informationskampanj i tv- och radio ville man skingra oron.

Grundskolan i Finland infördes gradvis på 1970-talet, och ersatte den tidigare folkskolan, medborgarskolan och mellanskolan. Alla barn skall i grundskolan ges likadana möjligheter till fortsatta studier. Förutom själva undervisningen är skolresor, lunch, skolmaterial, skolhälsovård och elevvård i de flesta fall kostnadsfria för eleven.

Men det var inte klart för alla att grundskolan var något bra. Man oroade sig för att den nya skolan inte skulle vara disciplinerad, inte lära barnen något. Därför körde Rundradion information om grundskolan. Ibland blev föräldrarna kanske mera förvirrade av informationen.

I den tvådelade serien Den nya skolan presenterar man läroplanen och kommunernas övergång till grundskolan. Vad innebär differentierad undervisning och vad är ett studieprogram?

Undervisningen i grupper och team i motsats till disciplinerad katederundervisning. Vi ser konkret hur Hans Näsman drar klassens arbete. Också skolmat, skolskjutsar och hälsovård skall erbjudas åt alla barn.

Den nya skolan 2 - Spela upp på Arenan

Tölö svenska samskola är en skola med en speciell undervisning, individuell handledning, inga läxor och individuellt arbete med veckotimmar. Och intensiv stödundervisning. Skolan är en enhetsskola. Rektor Per Falck berättar.

Vissa lärare är oroliga för hur det skall gå när folkskolan blir grundskola. Vi får höra en folkskolelärare som brinner för sitt jobb, men oroar sig för framtiden. Viktigt är att samarbetet mellan skola och hem fungerar.

I skarven mellan folkskola och grundskola - Spela upp på Arenan
Mellan skola och hem - Spela upp på Arenan

Hur är det att flytta från ett litet lågstadium till ett stort högstadiekomplex? Vi bekantar oss med barn som flyttar från lilla Mårsbacka skola till högstadiet i Sibbo.

Från den lilla byskolan till högstadiet i Sibbo - Spela upp på Arenan

Text: Ida Fellman

Läs också

Mer om ämnet på Yle Arenan