Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Enslingen och samhället på Kökar

Från 2013
Uppdaterad 25.01.2016 13:39.
Enslingen på Kökar - Spela upp på Arenan

På Kökar levde man av det som vattnet och jorden gav, kombinerat med jakt på sjöfågel och säl. Herbert Eklund har varit sjöman och livnär sig nu på fiske i all ensamhet.

Kökar är en ögrupp och en kommun i Ålands sydöstra skärgård. I ett romantiskt reportage från 1963 får vi höra om Kökar historiskt och modernt.

De tidigaste tecknen på mänsklig bosättning på Kökar är från säljägare från yngre bronsåldern från 1000 f Kr. Under medeltiden gick en segelled från Danmark, längs den svenska ostkusten upp till Arholma via Åland och Hangö till Reval/Tallinn.

På Hamnö fanns ett franciskanerkonvent – Kökars konvent. Franciskanermunkarna ("gråbröderna") tros då redan ha verkat där en längre tid, kanske som säsongsverksamhet knutet till fiske och seglation redan sedan 1300-talet.

Efter historiebiten får vi stifta bekantskap med det moderna Kökar.Lotsen Albin Brunström får berätta om Kökar, där medelåldern är 40 år. Jordbrukarna och fiskarna är de viktigaste. Nu har man både post och el-ström.

På Kökar levde man av det som vattnet och jorden gav, kombinerat med jakt på sjöfågel och säl. Fisket har fram till senare mitten av 1900-talet fortsatt vara grunden för näringen på Kökar. Strömming och vassbuk har alltid hört till vinterkosten på Kökar.

På ytterskären har livet försvunnit och de gamla fiskestugorna förfaller.

I Karl Sahlgrens fina film från 1973 får vi stifta bekantskap med f.d. sjömannen från 1900-talets början Herbert Eklund, 73 år gammal. Nu är han pensionerad och livnär sig på fiske ensam ute på ett skär i socknens egendomligaste hus, ett stort stenhus som Herbert Eklund är stolt över.

Herbert Eklund lever på fisket och en liten pension ute på skäret, men åker ofta till Mariehamn för där är det billigare och det finns vackra flickor att se på. Herbert Eklund är van vid storstäder från New York och Buenos Aires.

Människor på Kökar - Spela upp på Arenan

Läs också

Mer om ämnet på Yle Arenan