Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Tammerforssvenskarna utgör en liten men livskraftig minoritet

Från 2014
Uppdaterad 04.11.2016 09:14.
Söndagsöppet om svenskarna i Tammerfors - Spela upp på Arenan

I Tammerfors utgör den svenskspråkiga minoriteten 0,5 % av stadens befolkning. Men man har en skola och en svensk församling och en liten tidning. Rundradion besöker språkön i några repriser.

Söndagsöppet besöker Tammerfors 1984. Vad vet man på Tammerfors gator om den svenska minoriteten? Söndagsöppet skall skingra okunskapen om minoriteten som består av 1200 svenskspråkiga i trakten. Tammerforsbornas sociala struktur är främst högtutbildade, tjänstemanna- och akademiker.

Den svenska församlingen
Den gamla kyrkan vid torget i Tammerfors är samlingsplats för den svenska församlingen. Kyrkoherde Håkan Palin är född i Petalax, och har kommit från Houtskär till Tammerfors. Församlingen har 850 medlemmar.

Hur hålla svenskan är stark?

På järnvägsstationen träffar Söndagsöppet konduktör Kurt Lund, som flyttade med sin familj som litet barn från Borgå. Kurts fru är också svenskspråkig, och alla fem barnen går i Svenska samskolan.
Kurt Lund säger att man inte har problem med svenskan nuförtiden, men på 1930-talet kunde man inte tala svenska, då fick man på käften. Han tror inte svenskan dör ut.

Elisabeth Sucksdorff är lärare vid språkcentret på universitetet. Hon har flyttat till staden som sjuåring, och trivs i staden.

Svenska Samskolan i Tammerfors

I det svenska skolkvarteret finns daghem, låg- och högstadium finns samlade under samma tak. Där finns också det svenska hemmet, där svenska föreningar samsas. Torger Palin leder de begåvade musikaliska eleverna. Lågstadiet har 99 elever, berättar Saga Lundell. Men språket på rasterna är finska. Ungefär 40 % av eleverna är från svenskspråkiga, 40 % tvåspråkiga och 20 % finskspråkiga. Av dem är vissa återflyttare från Sverige.

Helena Miller från Kyröfors går på klass 1 G i gymnasiet. Där är sju stycken av trettio återflyttare. Lärare Mark Wallenius berättar om de återflyttande eleverna. Skolorna i Sverige och Finland är så olika att flyttningen ibland bereder svårigheter. Eleverna kan ofta tala finska, men inte skriva. Marjo Jamalainen och Juha Tiilikka har flyttat hem till Finland efter en tid i Sverige. Redaktör Karl Sahlgren följer hem till Tiilikkas. Alla utom Juha talar finska och brodern Jarmo går i finsk skola.

Den svenska skolan i Tammerfors får besök av X-tras redaktör 2000. X-tra deltar på en lektion i huslig ekonomi där man gör svamppiroger. Liisa Ojasti talar om sammanhållningen som är stark. Hon talar svenska med klasskamraterna, och finska med andra.

Liisa Ojasti går i Svenska samskolan i Tammerfors - Spela upp på Arenan

Svensk sammanhållning

En sammanhållande länk i Tammerfors är kontaktbladet Tammerfors Aktuellt. Den görs i stor grad av Gunvor Korsström och Gun de la Chapelle, berättar man i Söndagsöppet.

Söndagsöppet talar också med familjen Jensen som bor i stadsdelen Pispala i Tammerfors.

Magnet gör en vox populi 2002 för att följa upp den svenska sammanhållningen. Då besöker man Tammerfors Aktuellt, Svenska hemmet och Svenska Klubben.

Den svenska minoriteten i Tammerfors - Spela upp på Arenan

Text: Ida Fellman

Läs också

Mer om ämnet på Yle Arenan