Hoppa till huvudinnehåll

Mitt jobb

Inga jobb för den som inte kan använda en dator

Från 2015
Uppdaterad 06.02.2015 12:55.
Läkare studerar patientuppgifter
Bildtext I alla arbeten får datorn en allt större betydelse
Bild: yle

I dag finns det inga eller ytterst få jobb som man kan klara utan att använda dator. På de flesta arbetsplatser förväntas också att man ska vara bra på att samarbeta med andra. För många betyder det att de inte klarar av ett jobb där själva arbetsuppgiften inte är ett problem men där bristen på datakunskap sätter käppar i hjulet.

Medan det tidigare har funnits jobb där människor med olika sorters kompetens kan komma till sin rätt kräver dagens arbetsmarknad att alla har åtminstone grundläggande kunskaper i datateknik.
För invandrare som inte kan språket och desutom inte har erfarenhet av att använda dator och för äldre människor som inte tidigare behövt använda dator i arbetet gör det här att man inte får jobb.

- Det är timlistor och semesterönskemål som ska fyllas i, och information som kommer bara på e-post eller webben, säger Vilppu Palmberg som är sakkunnig inom utbildningsenheten på Nylands TE-central.

- Klarar man inte det här kan man inte göra jobbet, även om man hade varit bra på arbetet i sig, säger Palmberg.

Efterlyser stödfunktioner

Granska arbetslivet med oss

mittjobb logo
  • Svenska Yle granskade arbetslivet tillsammans med publiken.
  • I sociala medier användes #MittJobb.
  • Granskningen pågick 19.1 - 17.2.2015.
  • Svenska.yle.fi/mittjobb finns alla artiklar samlade.

Tidigare fanns det sekreterare och assistenter på arbetsplatserna som hjälpte till med administrationen och skötte de anställdas pappersexersis. Idag förväntas alla klara av att göra allting själv, med dator, och för endel är det för svårt.

- Det finns ingen som hjälper dig med reseersättningar, timlistor, semesterlistor och all den administration som ingår i dagens arbetsliv, säger Palmberg.

Sociala förmågor

Vilppu Palmberg, sakkunnig på Nylands T-E Central
Bildtext Vilppu Palmberg på Nylands T-E central
Bild: Malin Ekholm

Förutom datakunskaper krävs idag också att man kan samarbeta och tycker om att jobba med människor.
Men om man inte är speciellt social eller slängd i data, vad ska man göra då?

- Då är det nog svårt. Det finns sådana jobb där du bara gör jobbet och är dig själv, men de blir färre och färre, säger Palmberg.

Palmberg förutspår att kravet på datakunskaper och social kompetens kommer att leda till att antalet långtidsarbetslösa blir fler. Det finns helt enkelt inte lika många jobb kvar som är renodlat praktiska.

Satsa på serviceyrken

Vad ska man då satsa på om man vill byta bana? På arbets- och näringsbyråerna försöker man lotsa in arbetssökande i serviceyrken eller andra yrken där man arbetar med människor.

- Det är jobb som maskiner inte kan göra och där det finns jobb, säger Vilppu Palmberg som är sakkunnig inom utbildningsenheten på Nylands TE-central.

Läs också

Kolla om robotar tar ditt jobb
Robotar blir långsamt vanligare i Finland
Robotarna som kan ta över ditt kontorsjobb