Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kristdemokraterna om familj, trygghet, företagande

Från 2015
Uppdaterad 06.02.2015 20:07.
3 min

Mod, företagande, barnfamiljer och trygghet är några ord som Kristdemokraterna vill bli förknippade med i riksdagsvalet 2015. Denhär helgen inleder KD sin valkampanj. De första valaffischerna och broschyrerna publicerades på fredagen vid en presskonferens i riksdagshuset.

Det valprogram som Kristdemokraterna hänvisar till är hela 30 sidor långt, med tyngdpunktsområden för hela valperioden.

Sociala välfärdsfrågor får ofta stor uppmärksamhet av Kristdemokraterna. Förutom trygghet, familjepolitik och företagande tar man ställning till både utrikes- och försvarspolitik, miljöfrågor, jordbruk och den offentliga ekonomin.

Partiordförande Päivi Räsänen räknar med att inom några veckor delta fullt ut i valkampanjen. Hennes sjukledighet efter trafikolyckan fortsätter ännu, men hon har inte några bestående men. Hon har förståelse för att allmänheten och pressen är intresserad av hennes hälsa och omständigheterna kring olyckan i Vederlax.

”Modigt” försvar av familjerna

Samhällets framtid byggs i familjerna, därför är den frågan viktig för Kristdemokraterna. Inga nedskärningar i barnbidraget, är ett löfte från KD.

Partiet betonar ”modigt” valfriheten för familjerna att själva bestämma hur barnavårdsstödet ska fördelas mellan föräldrarna. KD värnar om kristliga familjevärderingar och betonar betydelsen av ansvar.

Ekonomin i skick

Statens och kommunernas överskuldsättning måste upphöra, kräver Kristdemokraterna.

Företagsamhet lyfts som valtema eftersom nya arbetsplatser främst uppstår i små och medelstora företag. Beskattningen ska vara ”måttlig” enligt valprogrammet för att det ska löna sig att driva företag, investera, arbeta och sysselsätta i Finland.

Familjebeskattningen ska anpassas till antalet barn i familjen. Kommande skattesänkningar ska koncentreras på små- och medelinkomsttagare.

Terrorism, invandring hotar tryggheten

Det trygga samhället handlar inte enbart om försvarsfrågor. Kristdemokraterna betonar behovet av större resurser till polis och andra trygghetsmyndigheter.

Valprogrammet talar om ökade anslag för försvaret. Kristdemokraterna talar för ökad medborgardiskussion om ett eventuellt Natomedlemskap. Ska Finland ansöka om Natomedlemskap kräver det en folkomröstning enligt KD.

Antalet kvotflyktingar kan höjas ”måttligt” från nuvarande 750. KD vill att den inre tryggheten beaktas när man väljer från vilka länder dessa flyktingar tas.

Ja till Israel, nej till Palestina

Inom utrikespolitiken talar Kristdemokraterna för fortsatta goda internationella och bilaterala relationer. Förhållandet till Ryssland ska vara baserat på öppenhet och ömsesidig respekt.

Utvecklingsbiståndet bör ökas till 0,7% av bruttonationalprodukten, med betoning på företagsamheten i mottagarländerna.

Finland bör inte erkänna Palestina som självständig stat, enligt KD.

Valseger och regeringspost för familjen

Kristdemokraterna satsar på valseger; åtta platser i den nya riksdagen, d.v.s. ett tillskott på två. Partiet siktar på att få fortsätta i regeringen. Det får gärna vara en post som familjeminister, säger Päivi Räsänen - Kristdemokraterna har ett specialkunnande och politisk grund inom familjepolitiken, något som andra partier saknar.

Päivi Räsänen vill inte spekulera om sin egen fortsättning som partiordförande efter elva år på posten. –Valresultatet avgör, säger Räsänen som med knapp majoritet segrade när Kristdemokraternas partistyrelse senaste sommar funderade på ordförandebyte.

Var är Gud

Var är då Gud i detta valprogram? De frågorna syns bl.a. i termerna ansvar och omsorg.

Päivi Räsänen hänvisar till familjerna som samhällets grundenhet, där byggs framtiden. Till KD-ideologin hör också att välfärd byggs i mänskornas nätverk, inte i staten. Säkerhet är också ett värde som är viktigt för Kristdemokraternas ideologi.

Till kristdemokratin hör också att religion och politik hålls åtskilda, betonar Päivi Räsänen. Församlingarna ansvarar för att det talas om gud, och partiet talar utgående från värderingarna för mänskans bästa.