Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Nu är det dags att tala sanning om de grekiska lånen"

Från 2015
Uppdaterad 08.02.2015 16:55.
Jan von Gerich, Nordea
Bild: Yle

Nordeas chefsekononom Jan von Gerich säger att Finlands lån till Grekland är mycket förlustbringande. Krediten på en miljard euro till Grekland har tappat två tredjedelar av sitt värde på marknaden, säger von Gerich på Nordeas webbplats.

Finlands förlust uppgår till hundratusentals euro, säger von Gerich, och tillägger att det nu är dags att säga sanningen om de grekiska lånen.

Han förklarar värdeminskningen så här:

De grekiska lånens marknadsvärde är bara en bråkdel av lånens nominella värde. Det bilaterala avtal Finland har med Grekland om en kredit på en miljard euro, är på marknaden värt endast 340 miljoner euro, då man beaktar de risker som hänför sig till Grekland.

Om Finland skulle vilja sälja de grekiska lånen skulle förlusten bli 660 miljoner euro, då man jämför med kreditens nominella värde då den beviljades, säger von Gerich.

Han säger att Finland ingalunda kommer att göra sig av med lånen, men det här ger enligt honom en sanningsenligare bild av hur stora riskerna de facto är.

Ännu större risker i o m EFSF

År 2010 upprättades den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) för att bevara den finansiella stabiliteten i euroområdet, och de pengar som lånats ut till bland annat Grekland från den här fonden innebär ännu större risker för Finlands del, säger von Gerich.

Varje euroland ansvarar för lånen i proportion till sin egen andel av fonden - för Finlands del handlar det om 1,9 procent.

von Gerich påpekar att alla förslag om att förlänga lånetiderna och sänka räntorna för de grekiska lånen påverkar krediternas marknadsvärde.

Just nu är de grekiska lånen bundna till tre månaders euribor plus en marginal på 0,5 procent. Om man strävar efter att bibehålla lånens nominella värde borde räntan vara 9 procent, säger von Gerich.

Diskussion om artikeln