Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

380 jobb hotade vid OP-Pohjola

Från 2015
Uppdaterad 09.02.2015 11:18.
OP-Pohjola
Bild: Yle

OP-gruppen fortsätter att förnya organisationen och inleder samarbetsförhandlingar. Planerna berör över 4 300 anställda och 380 kan förlora sitt jobb.

Samarbetsförhandlingarna gäller de anställda vid bolagets centralinstitutskoncern, det vill säga OP Andelslag och dess dotterföretag med vissa undantag.

Förhandlingarna gäller inte OP-Pohjola-gruppens andelsbanker.

Ändringarna är ett steg i uppbyggandet av ett kundägt OP-Pohjola. Målet är att ändra den nuvarande organisationen för att bland annat avlägsna eventuella överlappningar. Dessutom vill man ytterligare integrera försäkrings- och bankrörelsen.

Omorganiseringen är också ett svar på digitaliseringen av finansvärlden.

I slutet av 2014 hade OP-Pohjola-gruppen cirka 12 360 anställda varav knappt 5 500 arbetade vid centralinstitutionen.

Diskussion om artikeln