Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Yle Åboland och Yle Turku flyttar till Logomo

Från 2014
Uppdaterad 09.02.2015 13:43.
Bild: YLE/Peter Petrélius

Dynamiskt Logomo blir än mer kreativt då Svenska Yle flyttar in.

Svenska Yles redaktion i Åbo flyttar till nya utrymmen i Logomo tillsammans med de finska kollegerna på Yle Turku. Idag huserar Yle i Kopkolmio invid Salutorget i Åbo. Orsaken till att man från och med sommaren 2015 flyttar till nya utrymmen på Hampspinnaregatan är att Yle ser många fördelar med just Logomo.

“Nu får vi ändamålsenliga och inspirerande utrymmen. Vi hoppas förstås att vi tack vare flytten nu kommer att kunna erbjuda publiken ännu bättre innehåll och tjänster på webben, i radio och i tv”, säger Yle Åbolands chef Ulrika Fagerström.

Genom att flytta till Logomo kan Yle både utveckla nya former av samarbete och samtidigt jobba i mera ändamålsenliga lokaler till ett lägre pris än de nuvarande redaktionerna.

“Fördelarna med den nuvarande kontorslokalen alldeles intill Åbo Salutorg är många, men den dynamiska miljö Logomo erbjuder till ett billigare pris tror vi att är bättre anpassad med tanke på de framtida krav som ställs inom mediebranschen”, säger Fagerström.

En del av Yles strategi är att vi ska satsa på ännu mera samarbete med andra aktörer. Logomo erbjuder en dynamisk och innovativ miljö med många andra företag inom den kreativa branschen.

Yles nuvarande redaktionslokaler i Kopkolmio är i behov av en omfattande renovering. I samband med den planeringen blev det aktuellt att också se över andra alternativ med tanke på Yles framtida behov.

Logomo har byggts upp i VR:s gamla maskinhallar och fick sin början i samband med att Åbo var Europas kulturhuvudstad år 2011. Logomo är i dag lika stort som Hansa-kvarteret i Åbo centrum.

“Vi satsar på innehållet och kvaliteten inom alla våra distributionskanaler. Att Yle sparar pengar på flytten är förstås till fördel, men det viktiga är ändå att vi med ändamålsenliga lokaler kan sköta vårt public service uppdrag på bästa möjliga sätt”, säger Fagerström. Målet med flytten är i slutändan att kunna tjäna publiken ännu bättre än tidigare. Bevakningen av Åboland påverkas på inget sätt av flytten.

För mera information:
Ulrika Fagerström, chef, Yle Åboland, 040 593 8070
Carin Göthelid, mediechef, Svenska Yle, 040 513 9208