Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sämre utsikter för österbottniska företag

Från 2015
Uppdaterad 11.02.2015 14:07.

Utsikterna för de österbottniska små- och medelstora företag har försämrats jämfört med hösten 2014. Det visar barometern för små- och medelstora företag. Men fler österbottniska företag vill växa jämfört med övriga landet.

I Österbotten är konjunkturutsikterna för antalet anställda sämre än hösten 2014. Bland de små- och medelstora företag som deltog i barometern uppskattade 13 procent att antalet anställda är fler om ett år, 16 procent uppskattade att de är färre anställda om ett år.

Saldotalet är minus tre procent, och det är tre procentenheter mindre än hösten 2014.

- Tongångarna är fortsatt pessmistiska i landet som helhet och utsikterna är sämre än i höstas. Men undantaget är Vasaregionen för här är utsikterna lite bättre. I Sydösterbotten är det däremot mera pessimism, säger Kaj Suomela, överdirektör på NTM-centralen i Österbotten.

Små och medelstora företag som i mån av möjlighet försöker växa eller strävar efter att behålla sin ställning är 35 procent i hela landet. Tre procent tror att verksamheten avslutas.

I Österbotten är siffrorna något högre, 40 procent tror på att företaget växer medan 37 procent strävar efter att bevara sin ställning.

Fyra procent av regionens små- och och medelstora företag förutspår att verksamhetet upphör.

Företagen i Österbotten investerar och utbildar sin personal för att förnya verksamheten.

Otillräcklig efterfrågan

De största problemen för österbottniska små- och medelstora företag är extra kostnader för arbetet och otillräcklig efterfrågan.

På grund av det nuvarande konjunktursläget har en tredjedel av de små och medelstora företagen i Österbotten anpassat sin verksamhet.

Bland de österbottniska företagen planerar 17 procent att justera sin verksamhet. Små och medelstora företag genomför eller överväger vanligen arbetstidsarrangemang, permitteringar och minskar verksamheten för att bättre anpassa sig till konjunkturläget.

Tre av fem exporterar

I företagsbarometern för små och medelstora företag framgår att vart fjärde företag i Österbotten idkar affärsverksamhet utomlands. Tre av fem bedriver direkt export.

Bland digitala tjänster är det egna webbsidor och sociala medier som små och medelstora företag uttnyttjar mest i Österbotten.
I Österbotten deltog sammanlagt 216 företag i barometern under december 2014 till januari 2015.

Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- näringsministeriet sammanställer två gånger per år SMF-företagarbarometern. Den beskriver små- och medelstora företags verksamhet och ekonomi.