Hoppa till huvudinnehåll

Mitt jobb

Sporrar sjukpensionsavgifterna rätt?

Från 2015
Uppdaterad 17.02.2015 00:21.

Finland har ett unikt system för att täcka sjukpensionskostnaderna i företag. Tanken är att sporra i synnerhet större arbetsgivare att investera i de anställdas välmående men det finns kryphål i miljonklassen.

Vi har granskat hurdana lösningar två stora arbetsgivare inom servicesektorn har gått in för inom ramen för det nuvarande sjukpensionssystemet. Det gäller ISS Palvelut och Lassila & Tikanoja.

Företagen är konkurrenter ifråga om bland annat städtjänster och fastighetsskötsel, men erbjuder också annan service.

ISS

ISS logo på huvudkontorets fasad i Myrbacka
  • ISS A/S är ett av världens största företag i fastighetsservice- och städbranschen
  • ISS A/S är börsnoterat i Köpenhamn
  • Globalt har ISS A/S cirka 515 000 anställda
  • ISS Palvelut är moderbolag för ISS-koncernen i Finland
  • ISS-koncernen i Finland sysselsätter drygt 11 000 personer

Merparten av personalen i båda företagen arbetar med fysiskt belastande arbete. Det krävs aktiva åtgärder för att upprätthålla deras arbetsförmåga och motverka sjukpensionsfall.

ISS Palvelut och dess sju Taito-döttrar

ISS Palvelut är moderbolag för ISS-koncernen som sysselsätter drygt 11 000 personer i Finland.

ISS Palveluts personaldirektör Sirpa Huuskonen säger att det är viktigt att personalen mår bra och att bolaget investerar i de anställda.

ISS Taito-bolag

Bättre företagshälsovård, rehabilitering och anpassat arbete erbjuds via ISS-koncernens dotterbolag ISS Monitaito, ISS Siivoustaito, ISS Ympäristötaito, ISS Toimitilataito, ISS Palvelutaito, ISS Rakennustaito och ISS Kiinteistötaito. Under de senaste åren har Taito-bolagen sammantaget haft mellan 340 och 440 anställda. Lönesumman i vart och ett av dotterbolagen är under 2 miljoner euro), vilket innebär att sjukpensionsfall inte höjer pensionsavgifterna.

ISS Palvelut satsar på att identifiera problem med arbetshälsan i ett tidigt skede. Förmännen har utbildats för att reagera på personer som ofta är sjukskrivna.

- Om det är allvarliga fall kallar företagshälsan till trepartssamtal med arbetsvälmåendechefen där man diskuterar vilka alternativ som finns för att göra jobbet lättare, säger Huuskonen.

Enligt Huuskonen har ISS på 7-8 år lyckats halvera kostnaderna för förtida pensioner.

Sirpa Huuskonen är personaldirektör för ISS Palvelut
Bildtext ISS personaldirektör Sirpa Huuskonen

ISS-koncernen i Finland är uppbyggd så att moderbolaget ISS Palvelut har sju dotterbolag som erbjuder anpassade arbetsuppgifter och bättre företagshälsovård åt anställda som riskerar att bli arbetsoförmögna.

Arrangemanget förutsätter att anställda i moderbolaget går med på att byta arbetsgivare. Om det behövs förebyggande åtgärder kan personen alltså flytta till något av ISS Taito-dotterbolagen (se faktaruta).

För den som berörs innebär bytet fördelar, eftersom det ger tillgång till bättre företagshälsovård. Huuskonen uppger att bytet är nödvändigt, eftersom ISS Palvelut måste behandla sina anställda lika.

- Det skulle inte vara möjligt att erbjuda lika bra hälsovård i moderbolaget, säger Huuskonen.

En effekt av koncernstrukturen är ändå att de arbetstagare som trots allt sjukpensioneras från Taito-bolagen inte längre påverkar moderbolaget ISS Palveluts sjukpensionsavgifter.

- Det medför också den nyttan att avgiftsklassen blir lägre, medger Huuskonen.

Hon ser det ändå inte som ett sätt för ISS-koncernen att kringgå sjukpensionavgifterna, utan poängterar att syftet är att rehabilitera anställda.

- Vår företagshälsovård kostar vanligen 400 till 500 euro per anställd, men i Taito-bolagen kan summan vara fyra-fem gånger större, säger Huuskonen.

Huuskonen poängterar att det är ovanligt med sjukpensionsfall också inom dotterbolagen, och att ISS satsar på rehabilitering.

Samtidigt håller personaldirektören med om att det är en stor ekonomisk fråga att hålla moderbolagets ISS Palveluts avgiftsklass låg.

Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanojas logo på huvudkontoret i Norra Haga
  • Lassila & Tikanoja Abp är noterat på Helsingforsbörsen
  • Verksamt inom bland annat fastighetsservice, städtjänster samt avfallshantering
  • Företaget har sammanlagt 7800 anställda
  • Drygt 7000 arbetar i Finland, resten i Sverige och Ryssland

- Att flytta upp en avgiftsklass kan kosta en eller två miljoner. För den summan får man städa ganska mycket, konstaterar Huuskonen.

Obligatorisk sjukkassa hos Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja har drygt 7 000 anställda i Finland och företaget har målmedvetet gått in för att upprätthålla personalens arbetsförmåga.

- För tio år sedan förändrades pensionsavgiftsssystemet så att man kan spara pengar genom att ta hand om sin personal, säger Jorma Mikkonen som är direktör för samhällsrelationer på Lassila & Tikanoja.

Lassila & Tikanoja ville att alla anställda ska få vård snabbt och effektivt. Därför infördes en obligatorisk sjukkassa i samband med reformen av sjukpensionsavgifterna.

- Vi ville vara öppna och erbjuda alla samma service, säger Mikkonen.

Jorma Mikkonen är Lassila & Tikanojas direktör för samhällsrelationer
Bildtext Jorma Mikkonen är direktör för samhällsrelationer vid Lassila & Tikanoja

Han anser att avgiftssystemet där storföretags sjukpensionskostnader påverkas av dess tidigare sjukpensionsfall har en sporrande effekt.

- Förr i tiden såg man sjukvården som kostnader som man försökte minimera, nu ser vi det som investeringar där vi kan spara tiotals miljoner euro, säger Mikkonen om pensionsavgifternas sporrande effekt.

Ett problem är enligt Mikkonen ändå att stegen mellan avgiftsklasserna är väldigt stora. Ett sjukpensionsbeslut vid en olycklig tidpunkt kan i värsta fall höja sjukpensionsavgiften för storföretag med miljonbelopp.

Forskningsprofessor Guy Ahonen vid Arbetshälsoinstitutet ger sin syn på företagens sätt att hantera sjukpensionsfrågor i artikeln "Kryphål i sjukpensionsavgifterna".