Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Församlingarna efterlyser ekonomirådgivare

Från 2015
Euroslantar och en börs.

Åbo och S: Karins kyrkliga samfällighet efterlyser frivilliga ekonomirådgivare, som ger råd till församlingsmedlemmar i ekonomiska trångmål.

Det önskas att de som ställer upp har kännedom om ekonomi eller juridik och erfarenhet av till exempel social- och bankväsendet eller skuldrådgivning.

Rådgivningen börjar till våren och de som ställer upp kommer att ges introduktion till uppdraget av den kyrkliga samfälligheten.