Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nabben i Maxmo är till salu

Från 2015
Nabben i Maxmo.
Bildtext Restaurang Nabben i Maxmo
Bild: Yle/Marcus Lillkvist.

Böling har drivit restaurang i Nabben i flera år och är redo att köpa fastigheterna av Vörå kommun.

Men riktigt så enkelt gick det inte. I stället bestämde politikerna att vem som helst ska ha rätt att köpa byggnaderna. Konkret handlar det om en huvudbyggnad med restaurang samt en bastubyggnad. Huvudbyggnaden ägs av kommunen medan bastubyggnaden har ett mycket komplicerat ägande med totalt åtta intressenter, varav ett är ett dödsbo.

Inget minimipris

Nyligen kom kommunen överens med ägarna som godkände att man går vidare med en försäljning av helheten. Och därför kommer fastigheterna att annonseras ut i tidningarna på lördagen. Det finns inget minimipris, säger Markku Niskala, Vörås tf kommundirektör.

- Man får bjuda vad man vill, sedan är det kommunen som fattar beslut om man säljer eller inte. Vi hoppas förstås att affären inte ska innebära en förlust för kommunen.

Fastigheterna har inte värderats av någon mäklare.

- Men vi känner till deras balansvärde, säger Markku Niskala.

Böling har lämnat bud

Daniel Böling på Nabben.
Bildtext Daniel Böling
Bild: Yle/Marcus Lillkvist.

Det är i dagsläget oklart hur stort intresset kan vara. Daniel Böling, krögare på Nabben, har redan lämnat bud på byggnaderna genom sitt bolag Happy feelis. Men det budet kunde politikerna i kommunstyrelsen inte godkänna. I stället var det fullmäktige som bestämde att fastigheterna går till allmän försäljning. Marken ska förbli i kommunens ägo.

Det som eventuellt drar ned intresset är det arrendeavtal som Böling har med kommunen gällande marken och byggnaderna. Det går ut hösten 2016, men i avtalet ingår en option på ytterligare fem år. Avtalet följer med köpet, och ifall köparen är någon annan än Böling måste denne förstås ta hänsyn till Böling och hans planer.

Aktuellet med miljonsatsning

Tillsammans med ett par finansiärer har Daniel Böling tänkt satsa närmare en miljon euro i en upprustning och utbyggnad av fastigheterna. På sikt hoppas han också kunna rusta upp Tottesunds herrgård till ett hotell i 1800-tals stil.

Markku Niskala räknar med att Böling kommer med ett nytt bud på fastigheterna. Eventuella köpare kommer att ha omkring två veckor på sig att komma med sina bud.