Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt
MGP

Vuxna behövs på Whatsapp

Från 2015
Uppdaterad 14.02.2015 09:51.
Facebook- och Whatsappiokoner.
Bildtext Trots en åldersgräns på 16 år chattar många barn och unga på Whatsapp.

Barnen kommunicerar allt mer via chatprogram som Whatsapp. Men kommunikationen kräver färdigheter barnen ännu inte behärskar. Missförstånd, gräl och utfrysning sker lätt. Skolan kan inte blunda för det som händer på barnens fritid, säger läraren Anna Schultz.

Att handleda barnen och ge dem verktyg i att klara av samspelet på de sociala medierna är lika viktigt som vilket annat skolämne som helst. När Anna Schultz, lektor i musik och pedagogisk ledare för lågklasserna i Åshöjdens grundskola i Helsingfors, åkte på lägerskola förra hösten med de nuvarande femmorna och sexorna blev chatprogrammet Whatsapp populärt bland barnen. Med hjälp av applikationen kan man gratis skicka och dela text-, bild-, och ljudmaterial med en viss grupp användare.

kvinna står vid fönster bredvi en julstjärna som lyser
Bildtext Barn behöver verktyg för att klara av spelreglerna på Whatsapp, anser läraren Anna Schultz.

- Eleverna skapade olika grupper och det blev mycket chattande mellan rummen. I stället för att sitta i brasrummet satt de på sina rum och chattade med varandra. Ganska snabbt blev vissa lämnade utanför. Maktspelet ledde till utfrysning, berättar Schultz.

What´s up på Whatsapp?

Hon insåg snabbt att något måste göras med en gång och att barnen behöver vägledning i hur man handskas med den här typen av kommunikativa utmaningar.

- Vi pratade om att alla måste få vara med, hur man beter sig i grupp och tar hänsyn till andra. Samma regler gäller också i det verkliga livet, säger Schultz.

Barn i 12-års åldern samlas i en musikklass
Bildtext Femte- och sjätteklassarna i Åshöjdens grundskola gillar att chatta.

Dagens unga söker sig allt mer till intressestyrda grupper där man kan kommunicera och dela information. Det är viktigt att vara delaktig i olika forum på nätet och hitta samhörighet med likasinnade.

Men det som händer på fritiden syns också i skolan menar Anna Schultz.

Barnens kom ihåg på chatten:

  • Skriv inte svordomar eller fula saker på chatten
  • Skicka inte kedjebrev
  • Spamma inte, om den andra inte svarar betyder det att hen är upptagen
  • Den som spammar kan bli borttagen ur gruppen för en stund
  • Om man valt att gå ur gruppen ska det respekteras
  • Det är ett stort ansvar att vara administratör för en grupp
  • Var försiktig med humor och ironi, det blir lätt missförstånd
  • Smileys kan också missförstås, alla använder dem lite på olika sätt
  • Sriv inte om allvarliga problem på chatten, vänd dig i stället till en vuxen

- Jag tror inte att skolan kan stänga öronen och tänka att det här är något som händer på fritiden, det fungerar inte så. Barnen kommer hit på morgonen och blänger på varandra. Någon är ledsen eller helt tyst och så kommer man inte vidare.

Barnen behöver verktyg

Femteklassaren Ronja Aromaa tycker att det är bra att man pratat om de här sakerna i skolan.

- När vi pratade om det här i klassen så kom det fram att ganska många haft problem på Whatsapp. Det kunde handla om missförstånd, svordomar eller att en och samma person skickade massor av meddelanden till gruppen och förstörde genom att spamma.

Klasskompisen Ingrid Lindberg tycker också att det är bra att ventilera de här sakerna med en lärare i skolan.

- Hemma kan det vara svårt för föräldrarna att veta vem som är med i gruppen och vem som är utanför. Föräldrarna kan ju inte hitta på reglerna. Det är lättare om vi gör det tillsammans i skolan.

Föräldrarna bör hänga med

Trots att Anna Schultz i skolan valt rollen som bollplank och medlare i frågor kring kommunikation och chattande, anser hon att föräldrarna likväl bör ta sitt ansvar i frågan.

- Jag tror det är bra att föräldrarna sätter sig in i vad det hela går ut på och känner till var ungdomarna rör sig. Var nyfiken, visa intresse och hjälp barnen att sätta gränser på hur mycket de får chatta och engagera sig.

Gemensamma spelregler

Tillsammans med eleverna har Anna Schultz utarbetat muntliga överenskommelser om vad som är okej och inte är det på Whatsapp (se faktarutan intill). Ju mer barnen diskuterar och reflekterar över de här sakerna med en vuxen desto vanligare blir det att de själva klarat ut sina missförstånd.

- Ofta kommer barnen och berättar att de lyckades reda ut ett gräl själva, den här gången behövde vi inte din hjälp kan de säga. Jag ser att det börjar löpa bättre och bättre. Det positiva överväger och det är därför de vill vara med, säger Schultz.

Läs också:
Yles nyheter nu via Whatsapp

Mer om ämnet på Yle Arenan