Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mögel i Nickby HVC – men bara vanliga mängder

Från 2015
Uppdaterad 12.02.2015 17:15.
Nickby social- och hälsovårdscentrals infotavla

Väggarna i den nya hälsovårdscentralen i Nickby i Sibbo innehåller mikrober och fukt. Mängderna anses ändå vara normala.

Bygget av den nya hälsovårdscentralen fördröjdes och det tog två år innan centralen blev klar år 2014. Det ledde till att en del isoleringsmaterial utsattes för fukt. Under arbetets gång gjordes fyra olika anmärkningar om brister i hur byggnaden skyddades mot väderförhållanden.

Därför lät Sibbo kommun göra en begränsad konditionsundersökning där man undersökte speciellt den östra väggen av hälsocentralen.

Undersökningen visar att isoleringsutrymmet i väggarna innehöll sedvanlig fukt. Mikrobhalterna var normala, men i ett sampel hittades en mögelart som indikerar på fuktskador.

Väggen i fråga var utsatt för fukt under en längre period och därför är det normalt att hitta just denna art i mikrobprovet, konstaterar Indoor Quality Service i sin rapport.

IQS föreslår inga åtgärder på basis av de här resultaten. Tekniska utskottet i Sibbo får ta del av rapporten på sitt följande möte måndagen den 16 februari.

Tekniska utskottets ordförande Rainer Boman vill inte i det här skedet kommentera rapportens innehåll. Han tror att frågan kommer att väcka diskussion på mötet.

Läs mera:
Tekniska utskottets föredragningslista 16 februari 2015