Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skolorna i Korsholm kostar skjortan

Från 2015
Uppdaterad 12.02.2015 21:05.
Kvevlax skola i Korsholm
Bildtext Arkivbild. Kvevlax skola.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Oavsett vilken modell Korsholm väljer för skolnätet kommer det att kosta miljontals euro. Det varnar samhällsbyggnadsnämnden för.

En arbetsgrupp har tagit fram tre alternativ för hur skolnätet ska se ut år 2020. Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att se över vad det betyder för investeringar och fastigheter.

- Alla tre alternativ innebär en kostnad på 25-32 miljoner euro. Och den summan har inte beaktats i kommunens investeringsprogram, säger nämndens ordförande Kenth Nedergård (SFP).

Enligt Nedergård vill Korsholm slå av investeringstakten, men det blir svårt om kommunen går in för något av alternativen.

- Går vi vidare enligt detta så innebär det investeringar på ytterligare 4-8 miljoner per år.

Också alternativ ett, som rätt långt innebär att kommunens skolor och daghem fortsätter som nu, kommer att kräva investeringar.

- Alla skolor måste byggas om för att motsvara kraven i nya läroplanen, säger Nedergård.

De andra alternativen innebär större skolor och större förändringar i skolnätet.

- Vi är också lite fundersamma kring att relativt nya modulhus skulle ersättas av nybyggen. Varför ersätta fastigheter som fungerar? Man behöver inte bygga nytt överallt.

Lekparker och personal försvinner?

Samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning till skolrapporten som sådan, utan tar upp vad de olika alternativen innebär för tekniska sektorn.

I beredningen konstaterar vägmästare Per-Håkan Österåker att förändringar i skolnätet innebär att flera barn ska transporteras långa vägar. Enligt Österåker kräver det att bussarna får tillräckligt med utrymme och att hållplatserna är trygga.

Enligt fastighetschef Peder Pedersen blir det flera tomma fastigheter om kommunen stänger skolor. Enligt honom leder det i sin tur till drastiska minskningar av personalen. Det gäller både anställda inom städning, matlagning och fastighetsskötsel.

Eventuella skolstängningar kan också påverka lekparkerna och rinkarna i kommunen. Enligt beredningen kommer lekparker att försvinna, och kommunen kan inte längre ta på sig skötsel och drift av så många rinkar och sportplaner.

Rapporten om skolnätet i Korsholm är på utlåtanderunda hos kommunens olika sektorer. Rapporten ska sedan behandlas i kommunstyrelsen.

Läs också:
Livlig debatt om skolorna i Korsholm

Korsholm går mot lärcentra - byskolor hotade