Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö noggrannare med mediciner än tidigare

Från 2015
Antidepressiva läkemedel
Bildtext Det är viktigt att ha en ordentlig koll på vilken medicin patienten får och det ser bäst genom ett elektroniskt system.

Hangö hälsovårdscentral har blivit bättre på att uppdatera information om vilka mediciner patienterna får. Regionförvaltningsverket har bett Hangö stad om en utredning eftersom uppgifterna tidigare har varit föråldrade och felaktiga.

Vid regionförvaltningsverkets granskning 2013 var det endast hälsovårdscentralens mottagning som skrev in uppgifter om vilka mediciner patienterna använder i patientregistret Mediatri. Bäddavdelningarna antecknade däremot för hand vilka mediciner patienterna använder.

Regionförvaltningsverket ansåg att det här förfarandet äventyrar patientsäkerheten.

Under fjolåret började också bäddavdelningarna använda sig av det elektroniska patientregistret. Också då kroniskt sjuka patienter gör årskontroller uppdaterar läkaren informationen om medicineringen i patientregistret.

Den här processen är arbetsdryg. Staden har försökt ta det här i beaktande då mottagningstiderna bokas. Det här konstaterar staden i sin utredning.

Hangö grundtrygghetsnämnd godkände stadens utlåtande till regionförvaltningsverket på sitt möte (12.2).