Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kommunerna utreder gemensamt datasamarbete i Västnyland

Från 2015
Ledningar som går in i en dator
Bildtext Kommunerna hoppas kunna klara de stigande kraven inom it bättre genom gemensamma satsningar.
Bild: EPA / Matthias Balk

De västnyländska kommunerna har i ett par års tid försökt ingå ett samarbete kring it-tjänster, men man har inte kommit till skott. Nu görs ett nytt försök.

Det är kommunernas gemensamma databolag Tiera Oy som får i uppgift att planera en ny regional modell för data-administrationen i Lojo, Raseborg, Hangö, Ingå, Högfors, Sjundeå och Vichtis.

Eftersom kraven på datatekniken hela tiden ökar behövs bredare axlar för ansvaret.

Tanken är en regional administration, men att kommunerna fortfarande skulle ansvara för den grundläggande datatekniken.

Genom samarbetet kan man bland annat gå in för gemensamma utvecklingsprojekt och den kommande reformen av social- och hälsovården kan också beaktas.

Det är meningen att samarbetet ska bli verklighet under åren 2016 och 2017.

Till en början görs en utredning som ska vara klar i vår och sedan besluter kommunerna om det finns förutsättningar för att utreda samarbetet vidare.