Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

90 euro per möte duger inte i Karleby

Från 2015
Uppdaterad 02.03.2015 07:02.
Lyftkranar i Karleby hamn
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

I Karleby vill de nya styrelserna för hamnen och energiverket ha mer betalt. Staden har bestämt att styrelsemedlemmarna får 90 euro per möte, men nu rivs beslutet upp.

Karleby beslöt om arvodet i januari, i mars kommer ett nytt beslut efter att de nya bolagens styrelser begärt det.

John Hagnäs sitter i hamnbolagets styrelse. Han tycker att 500-600 euro per månad kunde vara ett lämpligt arvode för en styrelsemedlem.

- Handelskammaren har riktlinjer och vi tycker de borde följas. Den som är med i styrelsen tar ett ansvar. Du ansvarar med din personliga egendom.

Hagnäs poängterar att arvodet också beror på hur stort bolaget är. Han säger också att det speciellt i början är mycket jobb för de nya bolagens styrelser.

- Styrelsen ska lägga sig in i jobbet, allt ska byggas upp för att uppfylla aktielagstiftningen. Det är inte bara att tuta och köra.

Dubbelt eller tredubbelt mer i Vasa

Enligt det nuvarande beslutet får styrelsemedlemmarna i hamnens och energiverkets styrelser samma arvoden som stadsstyrelsen i Karleby. Det betyder 90 euro per möte och dessutom 3500 euro per år åt styrelsens ordförande. Övriga medlemmar får 850 euro i årsarvode.

Styrelsemedlemmarna i Vasa elektriska får 400 euro per möte. De får dessutom 2000 euro i årsarvode, styrelsens ordförande får 6000 i årsarvode.

Räknar man med 10 möten per år skulle det med nuvarande beslut i Karleby innebära 4400 euro för ordförande och 1750 euro för vanliga medlemmar.
I Vasa elektriska blir motsvarande summa dubbelt och tredubbelt större. Totalt 10 000 euro för ordförande, 6000 euro för vanliga medlemmar.

För lågt också i Vasa?

Vd Juha Häkkinen på Österbottens Handelskammare är också ordförande i förvaltningsrådet vid Vasa Elektriska. Rådet besluter om arvodena för styrelsen. Häkkinen anser att summan i Vasa är snudd på för låg.

- Det är ett väldigt stort ansvar. Vi förväntar oss att styrelsemedlemmarna sätter sig in i det och gör mycket.

Enligt Häkkinen händer det lätt att man tänker att också bolagens styrelser ska fungera mera på frivillig basis som det traditionellt har varit i kommunerna.

- Men ett aktiebolag är ett aktiebolag. Styrelsemedlemmarna förväntas jobba hårt och de måste få en skälig belöning, säger Häkkinen.

Juha Häkkinen sitter själv i styrelsen för det nya hamnbolaget Kvarkenports. Medlemmarna där får 300 euro per möte, men inget årsarvode.

- Mötena är i Finland eller Sverige så de tar ganska mycket tid. Och det är ett stort ansvar och tidskrävande eftersom det är ett nytt bolag, säger Häkkinen.

18 000 euro i större hamn

Stadsjurist Ben Weizmann är med och bereder ärendet i Karleby.

Blir det frågan om närmare 10 000 euro i arvode?

- Det är svårt att säga något om summorna, men det är klart att det finns ett tryck att höja.

Karleby har landets tredje största hamn. Bara Helsingfors och Sandhamn-Kotka är större. I Helsingfors ligger arvodet på 400 euro per möte. Ordförande får också ett årsarvode på 6000 euro, för övriga medlemmar 4000 euro.

I Sandhamn-Kotka får ordförande ett årsarvode på 14 000 euro och 400 euro per möte. Med tio möten per år blir det 18 000 euro.

Vad sker då om arvodet inte höjs från 90 euro i Karleby?

- Jag är rädd att vissa hoppar av, säger John Hagnäs.

Vad gör du?

- Jag vet inte, jag har inte tänkt så långt. Men jag förstår dem. Där finns folk som i princip är styrelseproffs och de har lagt sina villkor.

Bo Eklund är ordförande i energibolagets styrelse. Han säger att han inte vill kommentera arvodet i det här läget, men säger ändå att det innebär både ekonomiskt och juridiskt ansvar att vara styrelsemedlem.

- Man ska få ett skäligt arvode. Vad det är vill jag inte ta ställning till nu.

Lillemor Sarin sitter också i samma styrelse. Hon vill inte kommentera och hänvisar till orförande Bo Eklund.

De sitter i Karleby hamn ab:s styrelse:

John Hagnäs
Jorma Kauppila
Tom Niemi
Pekka Nokso-Koivisto (ordf.)
Osmo Sippola

De sitter i Kokkola Power ab:s styrelse:

Bo Eklund (ordf.)
Marko Forsell
Tuomas Luoma-aho
Mikko Rintamäki
Lillemor Sarin