Hoppa till huvudinnehåll

Mitt jobb

Hur beroende är din ort av en bransch?

Från 2015
Uppdaterad 19.04.2017 10:37.
Pappersbruk
Bild: Yle/Rolf Granqvist

För orter är ett likriktat näringsliv ofta en riskfaktor. Jobbar alla inom samma bransch kan det räcka med ett bakslag för att hela orten ska gå dåligt.

I Finland finns det nästan 900 postnummerområden där över hälften av jobben finns inom samma bransch då branscherna delas in 22 olika grupper. I 14 postnummerområden är alla jobb inom samma bransch. Det handlar främst om sjukhusområden eller områden där alla jobbar inom primärproduktionen, det vill säga områden som jordbruk, skogsbruk och fiske.

Granska arbetslivet med oss

mittjobb logo
  • Svenska Yle granskade arbetslivet tillsammans med publiken.
  • I sociala medier användes #MittJobb.
  • Granskningen pågick 19.1 - 17.2.2015.
  • Svenska.yle.fi/mittjobb finns alla artiklar samlade.

Fartblindhet en risk

Att näringslivet i ett postnummerområde är likriktat behöver inte vara en dålig sak. Om alla postnummer i trakten har liknande arbetsplatser börjar det ändå uppstå risker.

- Man kan bli blind och bara se den ena branschen samtidigt som det finns andra branscher som borde utvecklas. Den andra risken är att man får ett Nokia-fenomen om en bransch förlorar fart, säger Niklas Ulfvens, utvecklings- och näringslivschef vid Österbottens förbund.

Österbotten hör till de landskap som har den allra mest mångsidiga näringsstrukturen. Enligt Ulfvens handlar det om ett målmedvetet arbete.

Niklas Ulfvens
Bildtext Niklas Ulfvens
Bild: Yle/Roger Källman

- Vi har inte låst oss vid en viss bransch eller företag. Den andra förklaringen är att vi har väldigt lätt att diskutera med varandra. Företagen är involverade i regionen och de känner att de har en förankring och känner att de vill regionens bästa. Det offentliga försöker ta fasta på industrins problem och universiteten och högskolorna jobbar nära industrin, säger han.

Industrin drar i Österbotten

I Österbotten är det speciellt industribranschen som är viktig och år 2012 stod den för 35,4 procent av förädlingsvärdet i landskapet. Det är den högsta siffran i landet.

- Österbotten är det mest industrialiserade landskapet i Finland. Om man jämför med Nyland är vår serviceproduktion betydligt lägre men vi har ju klarat oss bra. Det här är en bit man måste jobba på. Företagen säljer ju inte längre enbart en vara utan nu är det ofta också tjänster och service, säger Ulfvens.

Kolla hur läget ser ut på din ort

Med hjälp av applikationen här under kan du se hur beroende ditt postnummerområde är av en bransch. Du kan söka på postnummer eller postnummerområde. De anställda räknas enligt var arbetsgivarens huvudkontor finns. Siffrorna är från 2012 och framtagna av Statistikcentralen.

Rättelse 13:47: En tidigare version av applikationen visade fel uppgifter för kommuner med en liten andel servicejobb. Problemet är nu åtgärdat. Vi beklagar det inträffade och tackar signatur Iaktagare som påtalade felet.