Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Cook and chill kan bli framtidens melodi i storköken

Från 2015
Uppdaterad 08.11.2016 14:34.
Gymnasiets matsal i Jakobstad
Bildtext Gymnasiets matsal i Jakobstad
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Cook and chill metoden kan bli framtiden i staden Jakobstads storkök i skolor och sjukhus. Malmska sjukhuset går in för den här metoden och Rådmans skolas kök kan bli det första köket inom skolsektorn i Jakobstad.

Cook and chill är ett sätt att hålla kostnaderna i styr men samtidigt hålla kvaliteten på maten hög. Maten tillagas på traditionellt vis men kyls sedan snabbt ner till temperaturer mellan 0 och +3 C. Maten måste uppbevaras i den här temperaruren tills den värms upp på nytt igen.

Idag görs skollunchen tidigt på morgonen, körs ut varm till skolorna och serveras mer eller mindre varm. Cook and chill metoden innebär för skolornas del att maten görs bara 2-3 dagar i veckan istället för måndag-fredag och hålls nedkyld i skolorna. Transportkostnaderna kan halveras på det här sättet.

När maten serveras har den först på nytt upphettats till + 70 grader i serveringsköken och får inte understiga 63 grader vid själva serveringen. Serveringen skall ske inom en kvart efter upphettningen.

Centralsjukhuset i Karleby använder cook and chill metoden och Malmska sjukhuset i Jakobstad kommer också att övergå till den här metoden.

Rådmans skola är den första skolan i Jakobstad

Allt färre skolor har egna tillredningskök idag. Tillredningen koncentreras till några kök och skolorna och daghemmen har enbart serveringskök. Rådmans skola är den första skolan i Jakobstad eventuellt övergår till den här metoden.

Köket skall renoveras i sommar men problemet är utrymmet. Cook and chill metoden kräver nya apparater och det är oklart om de ryms in i köket

- Jag är nog positiv till det här, maten är tillredd som vanligt men det är inte fryst mat, den är nedkyld och värms sedan upp i skolorna. Matens temperatur blir säkrare, säger husmor Lise-Lotte Enkvist vid Rådmans skola.

Husmor Lise-Lotte Enkvist vid Rådmans skola i Jakobstad
Bildtext Lise-Lotte Enkvist
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Rådmans skola testar nu apparater för cook and chill från en tillverkare. De installerades i torsdags och inom några veckor torde utredningarna vara klara och besluten fattade om det blir cook and chill som gäller i framtiden.

Följande skolkök i tur efter Rådmans skola blir i såfall Länsinummi skola om staden går in för det här systemet.

Leveranser till skolorna sker 2-3 gånger i veckan

Om och när man går in för cook and chill metoden blir det matleveranser bara två till tre gånger i veckan istället för dagens fem gånger. På sjukhusen kan man spara in dyr personal under veckosluten genom den här metoden eftersom maten kan tillverkas redan på fredagen.

Kosthållschef Lisa Kentala i Jakobstad
Bildtext Lisa Kentala
Bild: Yle/ Kjell Vikman

- Många tror att det är synd om eleverna, att de får gammal mat, det är inte gammal mat, betonar kosthållschef Lisa Kentala i Jakobstad.

- Transporterna blir inte så tidsbundna som idag när maten skall vara klar senast klockan nio, den skall sedan transporteras varm och där finns det alltid en risk. Det här är inte annorlunda än den mat som människor köper från marketar idag.

Cook och chill

3:42