Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Att bli mobbad på jobbet

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
pojke med händerna för ögonen och mittjobb-stämpel
Bildtext Det kan vara många som drabbas när en person blir mobbad på jobbet.
Bild: All rights reserved 2014 (C) YLE/Eila Haikarainen

Har du någonsin jobbat på en arbetsplats där du känner att du inte riktigt är en del av gänget? Där du varje dag fasar för spydiga kommentarer eller känslan av att vara utanför? Det kallas arbetsplatsmobbning, och förekommer på många håll i Finland.

Granska arbetslivet med oss

mittjobb logo
  • Svenska Yle granskade arbetslivet tillsammans med publiken.
  • I sociala medier användes #MittJobb.
  • Granskningen pågick 19.1 - 17.2.2015.
  • Svenska.yle.fi/mittjobb finns alla artiklar samlade.

Ungefär fem procent av finländarna upplever sig som mobbade på arbetsplatsen just nu. Räknar vi in personer som någon gång under sin arbetskarriär upplevt mobbning blir siffran högre. Det är inte bara den mobbade som mår dåligt. De som står vid sidan om kan också må dåligt.

- Man kan få sömnproblem och ångest, och det kan påverka arbetstillfredsställelsen. Det är många som på ett eller annat sätt berörs av mobbning på arbetsplatsen, säger Denise Sahlin som är akademiforskare i socialpsykologi.

Konfliktlösning på arbetet

  • Ta itu med svårigheter så tidigt som möjligt. Ju mer tid vi irriterar oss på varandra desto svårare blir det att lösa det.
  • Lyft fram problemen på ett konstruktivt sätt, det betyder alltså att du ska koncentrera dig på sakfrågan, utan att vara irriterad eller beskylla den andra.
  • Försök involvera så många som möjligt i hur man ska lösa problemen.
  • Peka inte ut den andra, utan utgå istället ifrån dig själv.

Mobbning är att behandlas annorlunda

Vad exakt som klassas som arbetsmobbning är svårt att säga. I stora drag kan det beskrivas som ett negativt och osakligt bemötande på arbetsplatsen, som sker systematiskt över en längre tid.

- Sedan kan det vara fråga om många olika typer av negativa handlingar. Det kan vara att man kommer med kränkande kommentarer om någons person eller privatliv, eller sprider rykten och skvaller.

Det kan också handla om att man utestänger någon från det sociala, eller att man gör arbetet väldigt svårt eller rent av farligt för en person. Kanske man undanhåller information från personen och aldrig lyssnar på hens åsikter.

- Ganska långt handlar det om att man behandlar någon annorlunda än de andra. I Sverige pratar man ibland också om kränkande särbehandling, säger Denise.

Kollegorna spelar stor roll

Att få mobbningen att uppmärksammas och förhoppningsvis avstanna hänger inte bara på den mobbade. Också kollegor spelar en stor roll.

Om det är mycket oklarhet och motstridiga förväntningar bland arbetstagarna, så ökar också risken för mobbning.

- De kan bekräfta att det pågår något som inte är riktigt okej, för det är inte alltid så lätt att själv få en klar bild av vad som händer runt omkring en.

Kollegor kan också hjälpa till ifall den mobbade vill ta upp situationen med chefen. De kan fungera som stöd, och bekräfta att de sett ett beteende som inte är okej.

Klara riktlinjer är viktiga

I skolmobbning förekommer ofta också fysiskt våld, men det är väldigt ovanligt i arbetslivet. Där handlar det mer om psykiskt våld, som många gånger är mycket svårare att upptäcka. Lösningen är att göra allt för att förhindra att mobbningen ens uppstår.

- Det som jag själv gärna skulle lyfta fram är arbetsmiljöns betydelse, som ofta sätter ramarna för vilket sorts beteende vi släpper igenom och tillåter i organisationen, säger Denise.

Att minska risken för mobbning handlar också mycket om att klargöra roller.

- Om det är mycket oklarhet och motstridiga förväntningar bland arbetstagarna, så ökar också risken för mobbning. Om vi har passiva ledare som inte tar itu med problemen händer det lätt att de blir större och mera personorienterade.

Det här leder alltså till att man glömmer sakfrågan och istället börjar se de inblandade personerna som problem.

Två pojkar drar en flicka i håret.
Bildtext Det är inte bara barn som mobbar. Vuxna gör det också.
Bild: CC

Den mobbade måste vara modig

Om olyckan ändå är framme, vad ska man då göra för att få slut på mobbningen? Denise lösning är inte den lättaste, men ändå den smartaste. Hon tycker att man definitivt ska ta itu med problemet, för det kan finnas goda chanser att hantera det på ett bra sätt. Många organisationer har i dag också olika slags handlingsprogram mot mobbning.

- Det som är en allmänregel, och som kommer fram i dem, är att allra först ska man klargöra för den som mobbar att man upplever beteendet som oönskvärt och kränkande, säger Denise.

Det här gör man för att personen senare inte ska kunna gömma sig bakom påståendet att hen inte förstod att den andra personen upplevde det som kränkande.

Hjälper inte det här är följande steg att ta kontakt med chefen. Är det chefen som mobbar ska man ta kontakt med chefens chef.

- Det här kan många gånger kännas svårt, och om man känner att man vill ha någon som stöd kan man kontakta ett arbetarskyddsombud eller en facklig representant på arbetsplatsen, för att få diskutera igenom situationen och få perspektiv på den.

Det är så klart inte lätt att ta upp sådant här själv, och det ultimata skulle vara om andra såg det och uppmärksammade chefen om det.

Problemet uppstår när konflikterna blir väldigt personorienterade.

En värld utan arbetsplatsmobbning

I en utopisk värld finns det ingen mobbning överhuvudtaget. Vi undrar om det ens är möjligt att föreställa sig en värld där arbetsplatsmobbning inte skulle existera? Denise tror att det är möjligt. En arbetsplats helt utan konflikter tror hon ändå inte på.

- Fast vi många gånger vill undvika konflikter kan de vara både positiva och negativa. Det beror på hur vi hanterar dem, säger hon.

Konflikter beror ofta på att vi tycker olika om något, och att få in olika åsikter kan bredda vårt perspektiv och hur vi ser på olika saker.

- Problemet uppstår när konflikterna blir väldigt personorienterade, när man slutar att prata om själva sakfrågan och börjar söka syndabockar och kanske skälla ut den andra parten, säger Denise.

Du kan läsa mer om arbetsrelaterade frågor på Yles projekt #mittjobb.