Hoppa till huvudinnehåll

Trädgård

Att odla bönor i en låda passar både på gräsmattan och på balkongen

Från 2015
Uppdaterad 09.03.2018 15:01.
två personer rullar ett traktordäck
Bildtext Trädgårdsmästare Owe Salmela och programledare Camilla Forsén-Ström.
Bild: Yle/ Trädgården på Strömsö

Småskaligt, lättplacerat och passar vem och var som helst - så kan man motivera lådodling. Ibland kallas den cityodling eller boxodling. Vi valde att odla i däck, men principerna är de samma oberoende av inramning.

Det finns många fördelar med att odla i lådor. De är lättplacerade - en odlingslåda funkar lika bra på balkongen som direkt på gräsmattan.

Du behöver varken gräva upp odlingsmarken eller förbättra jorden. Färdig mylla finns att köpa i butik, både för ekologisk odling och konventionell (kemisk gödsling).

odlingsbänkar framför växthuset på Strömsö
Bildtext Nyttoträdgården på Strömsö
Bild: Yle/Camilla Forsén-Ström

Vi odlar både i bildäck och traktordäck. Traktordäck är bra för att de är stora, de är robusta och framförallt så är de varma.

En upphöjd odling är alltid varmare än en traditionell markbädd. Den svarta färgen gör att jorden värms upp mycket tidigt på våren och på så sätt kan du starta din odling lite tidigare än om du väljer en odlingslåda av trä eller plåt.

Lådodla i traktordäck del 1, Lådodla i däck - Spela upp på Arenan

Traktordäck är bekväma

Däck är bekväma att sitta på eller luta knäna emot när man sköter om sin lådodling så ergonomiskt fungerar de också bra. Gamla däck är hyfsat lätta att få tag på, billiga, och ibland helt gratis.

Täck gärna med fiberduk om du startar tidigt så skyddar du växtligheten mot kalla frostnätter. För att få en större odlingsyta förstorade vi öppningen i däcket. Det går bra med figursåg.

Hälsorisker och gamla däck

Experterna på området är inte eniga i fråga om hälsorisker med gamla bildäck, en del menar att man kan odla i gamla däck och andra har åsikten att man inte skall odla i gamla däck.

Odling i traktordäck vid växthuset.
Bildtext I nyttoträdgården på Strömsö odlar vi i både traktor- och bildäck.
Bild: Yle/Strömsö

Det vi skall vara uppmärksamma på är att gummidäcken innehåller flera olika kemikalier som t.ex. HA-oljor som används för att göra gummit mjukt. HA-oljorna avdunstar efterhand (därför blir gamla däck hårda).

Om man vill odla mat i däcken så skall man sätta något emellan däcket och jorden t.ex. en plastfilm. Det gäller att känna till riskerna och välja själv - väga fördelarna mot nackdelarna.

Enligt nya EU-direktiv har användningen av skadliga kemikalier i däck skärpts 2010 och vissa däcktillverkare har helt frångått användningen av HA-oljor.

Vår lilla kålodling

I den lilla trädgården har utseende, form och färg en stor betydelse. Det vi odlar skall helst vara både vackert och näringsrikt.

Vi valde att odla kända kålsorter som blomkål och huvudkål men vi ville också gärna ha sorter med ett lite annorlunda utseende än vi kanske är vana att se.

Kålsläktet Brassica är en stor grupp kålsorter i olika storlekar, former och färger.

Nyskördad grönkål i metallkorg
Bildtext Nyskördad grönkål. Owe använder grönkål som häck runt trädgårdslandet
Bild: Yle/Trädgården på Strömsö

Owes växtval, kål:

 • Blomkål (orange), Brassica oleracea, F1 `Sunset`
 • Blomkål (violet), Brassica oleracea, F1 `Violet Queen`
 • Spetskål (violet), Brassica oleracea, `Kalibos`
 • Spetskål (grön), Brassica olearacea, `Fildekraut`
 • Blomsterkål, Brassica oleracea, `Autumna Star F1`
 • Kålrabbi, Brassica oleracea var. gongylodes, 'Olivia F.1'

Kål har odlats i långa tider på våra breddgrader och har varit en betydande del av vår kost.

Kål innehåller en hel del viktiga vitaminer och näringsämnen. Kålsläktet är härdigt och har goda lagringsegenskaper – det enda negativa man kan säga om kål är att den är väldigt känslig för ohyra och då främst kålfjärilen.

Vissa kålsorter är mera attraktiva för ohyra än andra. En av de minst attraktiva kålsorterna för ohyra är grönkålen.

Ett bra knep är att plantera in växter som ter sej ännu mera läckra för ohyran än kålen eller växter som skadeinsekterna avskyr.

Använd gärna insektnät eller fiberduk som skydd. Insektnätet är mera genomskinligt än fiberduken och är därför kanske att föredra ur estetisk synvinkel.

Lådodla i traktordäck del 2, Odla kål - Spela upp på Arenan
Lådodla i traktordäck del 3, Skötsel - Spela upp på Arenan
Lådodla i traktordäck del 4, När det inte går så bra med kålodlingen - Spela upp på Arenan

Ärter och bönor

Ärt- och bönsläktet är kanske ännu mera omfattande än kålsläktet och minst lika näringsrikt.

Vi skapade en sprudlande fontän med ärter och bönor i olika storlekar, former och färger och som ett sista visuellt penseldrag även luktärter. Pröva dej fram och hitta dina egna favoriter.

Mörkt lila luktärt
Bildtext Luktärter finns i många olika färger
Bild: Yle/Monica Storm

Det många inte tänker på är att blomsterbönan, eller rosenbönan som den också kallas, är ätlig. Det som skiljer den från ”vanliga” bönor är att blomsterbönan har en stor och färgsprakande blomma, så vi kan förena nytta med nöje. Njut först av de vackra blommorna och ät sen bönorna!

Lådodla i traktordäck del 5, Odla bönor och ärter - Spela upp på Arenan

Owes växtval, bönor:

 • Vaxskärböna, Phaseolus vulgaris, `Captitano`
 • Störpurpurböna, Phaseolus vulgaris, `Baluhilde`
 • Buskböna, Phaseolus vulgaris, `Purple Teepee`
 • Skärböna, Phaseolus vulgaris, `Merveille de Piemonte`
 • Blomsterböna, Phaseolus coccineus L., `Hestia`
 • Blomsterböna, Phaseolus coccineus, `Enorma`
 • Brytböna, Phaseolus vulgaris, `Domino`
 • Bondböna, Vicia Faba, `Red Epicure`

Owes växtval, ärter:

 • Märgärt, Pisum sativum, `Waverex`
 • Sockerärt, Pisum sativum, `Carouby de Maussane`
 • Spritärt/ Blåärt, Pisum sativum, `Blauwshokker`
 • Luktärt, Lathyrus odoratus, `Wiltshire Ripple`
 • Luktärt, Lathyrus odoratus, `Fragrant Skies`
 • Luktärt, Lathyrus odoratus, `Knee High`
 • Luktärt, Lathyrus odoratus, `Little Sweetheart`

Växelodla kål och bönor

Odla inte samma gröda på samma ställe flera år i rad för då ökar risken för sjukdomar.

Bönor och ärter samlar kväve i sina rötter och tillför på så sätt kväve till jorden inför nästa odlingssäsong. Därför passar det bra att odla någon kvävekrävande gröda som t.ex. kål i ”böndäcket” följande år.

Kål har relativt djupgående rötter och fungerar som jordförbättrare. Kålens rötter luckrar upp jorden och gör den mera syrerik.

Om man odlar kål flera år i rad ökar risken för t.ex. klumprot. Om du skulle ha oturen att få klumprot i din kålodling så hjälper inget annat än att sluta odla kål eller byta ut jorden.

Att byta jord och börja om från början är ju i och för sig lätt när man odlar i lådor.

På andra språk