Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Aktiv lobbning för entimmeståg

Från 2015
Uppdaterad 18.02.2015 11:00.
Intercitytåg på Helsingfors järnvägsstation.
Bildtext Var ska tågen gå i framtiden - ska Elsa-banan bli verklighet den här gången?
Bild: Patrick Holmström

Det finns planer på en snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Förbindelsen skulle betjäna också Lojos pendlartrafik.

Det så kallade entimmeståget skulle trafikera längs en bana som är 40 km kortare än kustbanan.

Den nya banan är tänkt att dras från Salo via Lojo och direkt till Helsingfors.Till en början förkortas restiden med en dryg halvtimme. Efter att tågen uppnår den maximala hastigheten på 300 km i timmen blir resan en timme kortare. Då ska det vara möjligt att ta sig från Åbo till Helsingfors på ungefär en timme och femton minuter.

Avsnittet mellan Åbo och Salo ska bli tvåspårigt. I den nya snabba förbindelsen räknas också in Esbo stadsbana och sträckan mellan Alberga och Köklax.

Här är en reklamvideo om banan som Åbo stad lagt upp på nätet:

Lojo och andra lobbar

Trafikverket har gjort ett utkast som bland annat berör närtrafiken. Här hoppas Lojo på att korridoren från Esbo kan rymma ett spår till som vid Nummenkylä ansluter till Hangö-Hyvinge banan.

Från Hangöbanan kan i sin tur ett stickspår dras till Lojo centrum och en station bakom Laurea. Den skulle betjäna Lojobor som pendlar till Åbo och Helsingfors. Den snabba banan fortsätter för sin del i motorvägstunneln från Nummenkylä ända fram till Salo.

Stadsdirektör Simo Juva i Lojo är glad över att man i Egentliga Finland och Åbo nu också visar ett stort engagemang för tågförbindelsen.

- Vi har ett stort genombrott på det sättet att statsmakten i Finland har erbjudit just den här banan som en av de största bitarna i det europeiska nätverket. För oss handlar det först om närbanan till Lojo. Sedan om trafiken mellan Åbo och Helsingfors men också vidare till St Petersburg och Stockholm. Lojo kan dra nytta av sitt geografiska läge och bli en del av metropolområdet.

Lojo stadsdirektör Simo Juva
Bildtext Simo Juva lobbar för den nya banan
Bild: YLE/ Helena Rosenblad

Juva är optimistisk och hoppas att nästa regering tar ett principbeslut att börja bygga banan redan på 2020-talet. Allt är redan färdigritat i landskapsplanen och godkänt av Miljöministeriet.

- Grönt ljus skulle betyda mycket för ortens näringsliv och bostadsbyggandet.

Kustbanan överlever

Simo Juva ser ingen orsak att oroa sig för kustbanans framtida öde i ett scenario med en ny tågbana.

Han menar att kustbanan kunde ge ifrån sig långförbindelser till Åbo och Elsa-banan så att trafiken från Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt till Karis, eventuellt också till Sjundeå och Ingå löper smidigare. Kombinationen av långtrafik och närtrafik ger mycket stora tekniska problem i dag.

- Det finns ingen antagonistisk motsättning mellan Raseborg och Lojo. Det är en överdrift.

Bildtext Kustbanan hotas inte av Elsa-banan, tycker Lojos stadsdirektör Simo Juva.
Bild: Yle

Europeisk förbindelse

Regeringen har föreslagit en snabbare bana som en del av det europeiska trafiknätverket TEN-T. Det omfattar en slags trafikkorridor från ryska gränsen och Skandinavien till Medelhavsområdet.

Kommunikationsministeriet har gett Trafikverket i uppdrag att utreda vilka konsekvenser en snabb tågförbindelse har för den regionala strukturen och ekonomin samt för trafiken och transportmöjligheterna.

Den snabba tågförbindelsen förväntas föra med sig nya möjligheter för näringslivet och städerna invid banan. Också studieinrättningar, kultur och turism beräknas kunna dra nytta av den ökade rörligheten och flexibiliteten.

Utredningen görs i samarbete med städer och kommuner, kommunförbund och Närings-, trafik- och miljöcentraler. Rapporten ska vara färdig i höst och bekostas av Trafikverket.

Här hittar du en sida med information om det så kallade entimmeståget.

Läs mera:
Eu-pengar till tåg via Lojo
Kustbanan kräver mera klös
Kommunerna jobbar för kustbanan

Radio Vega Västnyland

2:05

Diskussion om artikeln