Hoppa till huvudinnehåll

Mitt jobb

Här är slutsatserna av #MittJobb

Från 2015
Uppdaterad 17.02.2015 21:07.
Traktor på väg
Bild: Yle/Antti Lempiäinen

Vi har fått in nästan hundra tips och berättelser och hundratals kommentarer i den öppna granskningen #MittJobb. Det råder nu ingen tvekan om att arbetslivets förändring berör många.

Efter en månads granskning av arbetslivet sammanfattar vi här några slutsatser.

Vi går mot ökande flexibilitet och osäkra villkor

Många upplever en större osäkerhet på arbetsmarknaden. Deltidsarbete inom serviceyrken har ökat men det finns också många som vill jobba fler timmar än vad arbetsgivaren erbjuder. Nya former av deltidsavtal som till exempel nollavtal har också blivit vanligare.

Flexibilitet är ändå inte bara av ondo. En viss flexibilitet i arbetsstyrkan behöver inte nödvändigtvis vara dåligt för arbetstagare och gynnar ofta arbetsgivare.

Från arbetsgivarhåll förs flexibiliteten ofta fram som ett sätt att förbättra konkurrenskraften.

Invandrare kan hjälpa Finland att få fler arbetsföra personer. Men arbetsmarknaden verkar inte alltid ta emot dem på bästa sätt. Även finlandssvenskar kan ha svårt att få jobb om deras finska är bristfällig.

Det behövs livslångt lärande i arbetslivet

Granska arbetslivet med oss

mittjobb logo
  • Svenska Yle granskade arbetslivet tillsammans med publiken.
  • I sociala medier användes #MittJobb.
  • Granskningen pågick 19.1 - 17.2.2015.
  • Svenska.yle.fi/mittjobb finns alla artiklar samlade.

Det finns också andra förändringar i arbetslivet som medför utmaningar. Tekniken gör att grundläggande datorkunskap är mer eller mindre ett måste på dagens arbetsmarknad.

De nya krav på arbetsmarknaden kan vara besvärliga för 50-plussare. Många har svårt att övertyga arbetsgivarna men det går också att hitta jobb i den åldern.

Dessutom kan maskiner ta över många sysslor som tidigare skötts av människor. Här är utbildning av personal viktigt så att inte vissa grupper blir utanför. En ständig teknisk förändring ställer också krav på alla att vara öppen för förändringar och vara beredda att lära sig nya saker.

Ekonomiska recessionen kväver jobb

Många problem som är kopplade till stigande arbetslöshet går att skylla på den ekonomiska recessionen. Finlands ekonomi är i dag långt integrerad med hela Europas ekonomi och därmed hänger jobben i mångt och mycket på hela Europas ekonomiska situation.

Inte desto mindre konkurrerar vi inom exportindustrin med många andra EU-länder. Om Finland lyckas stärka sin konkurrenskraft kunde sysselsättningsläget också förbättras.

I dag är det ändå mycket svårare att förbättra Finlands konkurrenskraft än till exempel under 90-talets recession eftersom vi inte länge har makt över vår egen valuta.

Det finns också alternativa vägar som kräver mera radikala förändringar i systemet. Till exempel möjligheten att omvandla alla socialstöd till en medborgarlön där arbete skulle utgöra en möjlighet att dryga ut inkomsterna har diskuterats. En annan lösning som förs fram är att staten ytterligare stimulerar ekonomin och samtidigt ökar människors köpkraft för att den vägen skapa tillväxt.

Ett stort tack till alla som har bidragit med tips, kommentarer och berättelser! Den här granskningen hade varit omöjlig utan er.