Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lärare vill inte mista sina datorer

Från 2015
Uppdaterad 25.02.2015 05:53.
Lärarna Anna-Karin Jern och Marie-Louise Sandberg i Österby skola.
Bildtext Lärarna Anna-Karin Jern och Marie-Louise Sandberg har inte emot systemet att eleverna ska få ha en egen pekplatta. Men de önskar att de trots allt skulle få behålla sin dator.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Pekplattornas popularitet har även nått skolorna och är nu på väg att ta över som redskap både för elever och lärare. Men en platta kan inte ersätta en dator. Därför ber lärare i Österby skola i Ekenäs om att få behålla sina arbetsdatorer i klassrummen.

I slutet av mars kommer lärarnas datorer att tas bort från Österby skola. Efter det ska lärarna klara av att göra det dagliga arbetet med allt det innebär på en pekplatta.

Det här har väckt mycket känslor hos lärarna som beskriver datorn som sitt viktigaste arbetsredskap.

- Många är oroade för att de inte kommer att kunna göra en stor del av arbetet på arbetsplatsen utan att de måste använda sin dator där hemma, berättar klassläraren Anna-Karin Jern.

Dator i ett klassrum.
Bildtext Datorn är viktig i klassrummet, tycker lärare i Österby skola.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Datorn är bäst att skriva med

Lärarna skriver mycket i deras arbete såsom veckobrev, planering, prov och individuella planer. Att skriva på en pekplatta går inte alls lika bra som att skriva på en dator, säger läraren Marie-Louise Sandberg.

- Det är klart att en pekplatta är ett bra instrument att söka information och surfa med men som skrivredskap så kan det inte överhuvudtaget mäta sig med en dator, hävdar Sandberg.

Raseborg går in för 1:1-pedagogik

Målsättningen inom Raseborgs stad är att bygga upp ett system där varje enskild elev har en personlig maskin, såsom en pekplatta, som hjälper eleven i studierna. Det här kallas 1:1-pedagogik.

Tanken är att staden ska bygga upp ett system där lärare och elever har stöd av varandra. I synnerhet lärarna kan utveckla material och jobba tillsammans med andra kollegor. Därför behövs enhetliga system i kommunen som är effektiva, kostnadseffektiva samt hanterbara med de resurser som finns, berättar bildningsdirektör Robert Nyman.

Femteklassare i Kyrkoby skola i Pojo med sina lärplattor
Bildtext I Pojo jobbar skolorna i kyrkbyn redan med pekplattor.
Bild: Yle/Anna Savonius

Datorer byts ut

Orsaken till att Österby skola nu mister majoriteten av sina datorer beror på att leasingavtalet går ut.

- När avtalen går ut går vi in för mera portabla lösningar och då kan vi nästan fyrdubbla maskinparken med samma kostnad som i dag, berättar bildningsdirektören.

Han ser inte behovet av att ha dubbla uppsättningar maskiner; det vill säga både en pekplatta och en dator. Han har förståelse för att det kan vara svårt att skriva på en platta men det finns lösningar på det problemet.

- Till en pekplatta kan man med en mycket liten kostnad köpa tilläggsutrustning, bland annat tangentbord, som gör skrivandet lika möjligt som på en vanlig dator, säger Robert Nyman.

Lärplattor används i Pojo i Raseborg
Bildtext Såhär ser det ut när man skriver på ett tangentbord som anslutits till en pekplatta.
Bild: Yle/Anna Savonius

Problem med pekplattor

Lärarna i Österby skola använder redan nu pekplattor av märket Ipad. De har upptäckt fler problem med plattorna, bland annat kan vissa sorters filer inte öppnas. Länkar i pdf-dokument kan varken öppnas eller kopieras och all interaktivitet i datorprogrammet Adobe Flash fungerar inte.

Det finns också problem med läroplattformen Fronter som Anna-Karin Jern använder sig av. Fronter använder hon i sitt arbete med Nomadskolan, en skola på nätet för finlandssvenskar som bor utomlands.

- Bland annat så fungerar inte ljudinspelaren, så när eleverna skickar in muntliga uppgifter så måste jag lyssna på dem via datorn, berättar Jern.

Lärare försöker påverka med en skrivelse

Majoriteten av lärarna i skolan har skrivit under en skrivelse till bildningssektorn i Raseborg. Skrivelsen kommer behandlas på bildningsnämndens och bildningsnämndens svenskspråkiga sektions möten den 24 februari.

Marie-Louise Sandberg hoppas att nämnden ska lyssna på lärarna och låta dem behålla sina arbetsmaskiner. Kollegan Anna-Karin Jern är inte lika optimistisk.

- Vi tror inte att vi får våra önskemål tillgodosedda men vi har i alla fall visat att de här beslutet inte är något vi gillar och att det blev genomförda mot vår vilja, säger Jern.

Bildningsdirektör: Se till helheten

Bildningsdirektör Nyman säger att besluten ännu inte är fattade och att alla i lärarkollegiet har möjlighet att uttrycka sin önskan och vilja. Men han betonar vikten av ett gemensamt system för de 3000 maskiner för elever och lärare som det hela handlar om.

- Alla skrivelser tas till beslutfattarnas kännedom men jag hoppas att man också i själva beslutsfattandet agerar ur ett helhetsperspektiv och inte på basen av enskilda kommentarer, säger Nyman.

En man som heter Robert Nyman.
Bildtext Bildningsdirektör Robert Nyman i Raseborg.
Bild: yle/börje broberg

Pojoskolor nöjda med systemet

Nyman påpekar att Österby skola ingalunda är den första skolan att mista sina datorer. Den finska och svenska skolan i Pojo kyrkby har redan i ett och ett halvt år jobbat med 1:1-pedagogik.

- Resultaten och erfarenheterna som lärarna där lyfter fram är otroligt positiva, berättar Nyman. Därför ser staden att det är värt att fortsätta på den här linjen och sakta men säkert jobba ut det i hela organisationen.

Staden har gjort en kartläggning av samtliga lärares användning och erfarenheter av informations- och kommunikationsteknik, såsom datorer, pekplattor och så vidare. Kartläggningen kommer att presenteras för nämnden på mötet.

Anna-Matilda Rosendal är femteklassare i Pojo
Bildtext Här gör Anna-Matilda Rosendal i Pojo skolarbeten med en pekplatta.
Bild: Yle/Anna Savonius

Chromebook eller Ipad?

Lärarna i Österby skola blev tidigare tillfrågade om de ville ha Ipad-pekplattor av märket Apple eller en Chromebook, som är en bärbar dator som använder sig av så kallade molntjänster på internet.

Lärarna valde Chromebook.

- Chromebook går att använda mer som en vanlig dator och den fungerar till allt som jag behöver den till, säger Anna-Karin Jern.

Men trots lärarnas önskan så fick de Ipads.

- Det var inte ett val. Sist och slutligen så var det redan bestämt att på det här stadiet ska man ha ipads, säger Jern.

Radio Vega Västnyland

7:12