Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Inget mänskligt är Psaltaren främmande

Från 2015
Uppdaterad 19.02.2015 15:33.
Citat ur psalm 23 i psaltaren i GT

”Varför, o Gud, har du stött bort oss?” ”Herre, jag är inte övermodig, har inte stora later” ”Nu jublar min själ och min kropp mot den levande Guden”.

I Psaltarens texter finns snart sagt alla mänskliga känslor, skräck, hopp, övermod, förkrosselse, tacksamhet, kärlek, vrede, tvivel, förtröstan och tro. Psalmdiktarna ber Gud om hjälp att överlista fiender, men också att övervinna egna svagheter och tillkortakommanden. De lovsjunger Gud som Herre och härskare, men också som den som tar sig an det lilla och de förkrossade.

Psaltaren kom till under århundradena före vår tideräkning – olika forskare daterar samlingen litet olika, men på 300-talet före vår tideräkning torde de 150 psalmerna ha varit utvalda och samlade i samma bokrulle. En del av psalmerna kan vara betydligt äldre än så, ända från 1000-talet.

De här psalmtexterna kan delas upp i olika kategorier; det finns lovsånger, böner om förlåtelse och nåd, uppmaningar till Herren att förkrossa psalmistens fiender, klagosånger, tacksägelsesånger. En del av texterna har varit vallfartssånger som förknippades med pilgrimsfärderna till templet i Jerusalem, andra hörde ihop just med templet, medan en del kunde användas överallt i synagogorna.

Ett fyrtiotal av psalmerna tillskrivs kung David, men det är mycket osäkert om han de facto är upphovsman till alla eller en del av texterna. 17 psalmer har överskriften ”Av Asaf”. Asaf vet man att var en tempelsångare under kung Davids tid och det är alltså fullt möjligt att han har skrivit texterna.

Citat ur Psaltaren ingår i evangelisk-lutherska, katolska och grekisk-ortodoxa kyrkornas liturgier. Genom tiderna har ett otal kompositörer satt musik till psaltarpsalmer och de är fortfarande en källa till inspiration för tonsättare och predikare. Den mest tonsatta och oftast lästa är antagligen den 23e psalmen, Herren är min herde. (på bilden ovan är den i sin språkdräkt från Bibelöversättningen av år 1917).

I Radio Vega kan den intresserade höra Psaltaren från början till slut, med olika uppläsare: Karin Erlandsson, Karl-Johan Hansson, Mårten Lindblom, Hedvig Långbacka, Vivi-Ann Rehnström, Sofia Sjöö, Mårten Wallendahl.