Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Anställda lämnar Raseborgs byggnadstillsyn

Från 2015
Uppdaterad 19.02.2015 07:29.
Takstolar
Bildtext Behandlingstiderna för byggnadslov ska inte bli oskäligt långa på grund av underbemanning.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Byggnadstillsynen i Raseborg fungerar för tillfället för halv maskin efter att två anställda har sagt upp sig inom loppet av några veckor. Enligt staden och politiker är situationen ändå under kontroll och de tror inte att byggloven kommer att dröja oskäligt länge den närmaste tiden.

Inom loppet av ett halvt år har totalt fyra personer slutat på byggnadstillsynen i Raseborg. En av dem har ersatts av en vikarie.

För tillfället jobbar en kanslist och två tjänstemän tillsammans med ledande inspektör Juhani Jormanainen på byggnadstillsynen.

Staden: Inga problem

Enligt Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl är läget inte akut. Men han medger att situationen inte är bra. Just nu är det rätt få bygglov som behandlas och det underlättar saken, säger han.

Werner Orre (SFP), som är ordförande för samhällstekniska nämnden som ansvarar för bland annat byggnadstillsynen, menar också att läget inte är problematiskt.

- För tillfället går det framåt, men tjänstemännen jobbar väldigt hårt och det är helt klart att de måste få tilläggsresurser så att de kan sköta sitt arbete effektivt, säger han.

En glad man med skägg. Han heter Werner Orre.
Bildtext Werner Orre
Bild: yle/börje broberg

Staden: Loven kommer i tid

Enligt Orre ligger Raseborg bra till när det gäller byggnadslovens behandlingstid. Därför kommer situationen inte att bli väldigt dålig även om byggnadstillsynen inte är fullt bemannad några månader framöver.

- Vi kommer inte att falla väldigt långt under landets medeltal gällande behandlingstider, säger han. Innan årets slut kommer vi att ha en väldigt fin och välfungerande organisation.

Raseborg rekryterar som bäst nya tjänstemän till byggnadstillsynen och ansökningstiden går ut den sjätte mars. Enligt Werner Orre är det inte uteslutet att fler än två tjänstemän anställs.

Dålig stämning eller inte?

Det har blåst en hel del kring byggnadstillsynen den senaste tiden. Avdelningen har fått mycket kritik och för tillfället granskas den med hjälp av en specialrevision, som går igenom rutinerna för att bevilja bygglov.

Av de fyra tjänstemännen som har slutat det senaste halvåret har en person avgått med pension, en har beviljats ett år tjänstledigt och två har begärt avsked.

De båda som har sagt upp sig de senaste veckorna uppger att det uttryckligen beror på den dåliga stämningen inom byggnadstillsynen. Den ena som slutar anger dessutom dåligt ledarskap som orsak.

Tekniska direktören Jan Gröndahl säger att han den senaste tiden inte har hört om någon dålig stämning och han anser att den inte är huvudorsaken till att de två personerna har begärt om avsked.

Inte heller samhällstekniska nämndens ordförande Werner Orre är medveten om någon dålig stämning.

- Det har jag ingen information om. Jag vet att tjänstemännen har varit överarbetade och det försöker vi nu åtgärda, säger han.

Jan Gröndahl, teknisk direktör i Raseborg
Bildtext Jan Gröndahl
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Bygger upp en ny organisation

Både Gröndahl och Orre riktar hellre blickarna framåt och koncentrerar sig på den nya tillsynen som ska bildas.

Enligt Jan Gröndahl ska det byggas upp en avdelning där kundservicen står i fokus. Den ska vara effektiv och det ska fattas snabba beslut, säger han.

Werner Orre understryker att samhällstekniska nämndens uppdrag är att bygga upp den nya, förbättrade byggnadstillsynen. Om det har funnits en dålig stämning tidigare, så får den inte följa med till den nya organisationen, säger han.

- Det är alltid utmaning att ha en organisation som fungerar gnisselfritt. Det är viktigt att man har ett nära samarbete inom hela avdelningen och hela sektorn så att byggnadstillsynen inte blir en isolerad enhet, eftersom en sådan blir väldigt sårbar. Om man är med i en större enhet så märks problem snabbare och kan också effektivare rättas till, säger han.

Läs mera om byggnadstillsynen i Raseborg:
Raseborgare rasar mot byggnadstillsynen
Det stormar inom byggnadstillsynen
Byggnadstillsynen i Raseborg ska bli ännu bättre
Dubbla budskap inom byggnadstillsynen
Specialrevision inom byggnadstillsynen i Raseborg
Raseborg söker ny byggnadsinspektör

Radio Vega Västnyland

4:33

Diskussion om artikeln