Hoppa till huvudinnehåll

Trädgård

Lär känna din jord - näringsbalansen är avgörande för lyckad odling

Från 2015
Uppdaterad 07.03.2018 12:53.
Detalj av bevattningskanna i plåt
Bild: Yle/Camilla Forsén-Ström

Näringsbalansen i jorden är avgörande för hur växterna mår. Lär därför känna din jord! Och vill du odla ekologiskt finns det goda alternativ att välja mellan.

N= Kväve
Växterna behöver kväve för tillväxten. Kvävebrist ger bleka och svaga plantor och de äldre bladen gulnar och faller av i förtid.

För kraftig kvävegödsling ger en alltför snabb tillväxt. Växternas celler blir lösa och vätskefyllda, och gör dem ömtåliga för kyla. Fleråriga växter skall därför inte gödslas med kväve på sensommaren och hösten.

Ko-, häst- och hönsgödsel är goda kvävekällor, mest kväve finns i hönsgödseln. Blodmjöl, urin och gräsklipp är kväverika och lämpliga att använda som gödsling under växtperioden.

P= Fosfor
Fosfor är viktigt för växternas energiomsättning och bildningen av nya celler. Brist kan ge mörkgröna till violetta blad.

Gödsla gärna med fosfor och kalium (PK-gödsel) på hösten, Det stärker cellerna och gör att växten mognar och klarar övervintringen bättre.

Goda fosforkällor är bl.a. benmjöl och hornmjöl.

K= Kalium
Kalium är viktigt för växternas fotosyntes och vattenbalans. Brist ger torra bladkanter och gul missfärgning gulfärgning av främst äldre växter. Likt fosfor hör kalium speciellt till höstgödslingen (PK-gödsel).

Goda kaliumkällor är träaska och tång.

S=Svavel
Svavel medverkar vid bildandet av äggviteämnen. Brist uppträder mycket sällan. Svavelföreningar kan försura jorden.

Mg=Magnesium
Magnesium ingår i klorofyllet. Magnesiumbrist ger flammiga blad med gula partier mellan bladnerverna.

Ca=Kalcium
Kalcium inverkar på cellväggarnas fasthet och cellmembranens genomsläpplighet. Det har betydelse för växternas förmåga att motstå angrepp. Brist gör att toppar och unga blad vissnar bort.

Skilj på växtnäringsämnet kalcium och på kalk! Kalk höjer pH och motverkar försurning, förbättrar jordstrukturen och tillför kalcium.

Algmjöl är pH höjande. Det innehåller mycket kalcium, lite kväve och kalium samt en del mikronäringsämnen.

Spårämnen eller mikronäringsämnen, behöver växterna i mindre mängder. De viktigaste är bor, mangan, järn, koppar, zink och molybden.

Läs mer om ekologisk odling i artikeln från Riksförbundet Svensk Trädgård.