Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Enestam mötte Kristinestadsborna

Från 2015
Jan-Erik Enestam
Bildtext Jan-Erik Enestam fick svara på frågor om närdemokrati när han mötte Kristinestadsborna. Arkivbild.
Bild: Yle/Anna Ruda

Hur ska det gå för närdemokratin? Det var en av frågorna när kommunutredningsman Jan-Erik Enestam mötte Kristinestadsborna på onsdagseftermiddagen.

Bland de Kristinestadsbor som tagit sig till kulturhuset Dux för att diskutera med Enestam fanns också de som fann det svårt att förstå varför det inte har gjorts en utredning som omfattar Sydösterbotten och finska Suupohja, där det sedan gammalt finns etablerade samarbetsmönster.

Som svar på den fråga sade Enestam att det inte ingick i uppdraget och att han därför inte kunde ta ställning.

Han sade också att man ingalunda kan dra bort service i de mera perifera delarna, utan det är i så fall i omgivningen närmare Vasa som sådana rationaliseringar kan göras.

Närfullmäktige blir a och o

I Enestams och Ossi Repos rapport föreslår utredarna att primärkommunerna kan ha egna närfullmäktigesamlingar. De skulle bli tio till antalet och ha egen budget.

Den främsta uppgiften som dessa närfullmäktige har är att utveckla närsamhället, ansvara för närservicen och se till att servicen tryggas på de språk som talas i närsamhället.

Enligt Enestam är risken för att servicen centreras till Vasa liten, eftersom landskapet är för långsmalt för att det skall vara praktiskt möjligt.

Enestam sade också att Nya Vasa kunde gå i spetsen för att utveckla närdemokratin i Finland.

Men hur det blir med kommunindelningen är ännu ett oskrivet blad. Den 15 juni ska fullmäktige i de tio kommunerna/städerna som varit med i utredningen, fatta sina beslut och säga ja eller nej.

- Det har ju inte varit någon hemlighet att en del har sagt att de inte vill vara med i den stora kommunen om sydösterbotten är med, säger Enestam.

En tjänstemannautredning för sydösterbotten görs, eftersom det inte ingick någon separat utredning för sydösterbotten i Enestams och Repos rapport.