Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Frieriet är äldre än Jesus

Från 2015
Uppdaterad 04.03.2015 11:29.
ailana Moore
Bildtext Ailana Moore
Bild: yle/Maud Stolpe

Frieri och förlovning:

  • Frieri i någon form lär ha förekommit i alla tider.
  • I förmögnare familjer lovades flickor bort ganska tidigt men också pojkar kunde lovas bort.
  • Det fanns i bondesamhället koder utan ord, där t.ex. skedar och knivar hade en stor betydelse.
  • Föräldrarna hade tidigare mycket att säga till om då det gällde att välja partner åt sitt barn.
  • Nattfrierier förekom på orter där flickor och pojkar arbetade tillsammans och att tillbringa natten tillsammans var ett sätt att pröva sig fram för att se om man villa ha varann.
  • Bönemän var ett slags äktenskapsmäklare, ofta hantverkare som rörde sig runt i bygderna och kände många människor. Bönemannen kunde få i uppdrag att ta sig till en gård och tala väl om den tilltänkta friaren.
  • Trolovningen som följde på frieriet var mer juridiskt bindande än våra dagars förlovning och barn som var födda under trolovningen fick samma status som inomäktenskapliga barn.
  • Dagens förlovning är en överenskommelse mellan två personer och har ingen juridisk betydelse.
  • I Finland är det vanligt att paret byter enkla ringar vid förlovningen och att kvinnan får en till vid vigseln, medan det i t.ex. Amerika och England är så att kvinnan får en diamantring vid förlovningen och mannen.
  • Eventuellt en ring vid vigseln.

Förr i världen var frieri en komplicerad historia. Det var ingen självklarhet att flickor och pojkar kunde träffas annat än vid högtider och då gällde det att passa på. Bland annat det har Ailana Moore kommit fram till då hon har undersökt hur frieri och trolovning gick till i äldre tider.

Det är ingen hemlighet att frieri, trolovning och äktenskap tidigare gick till på ett helt annat sätt än det gör idag. Ailana Moore, som studerar folkloristik vid Åbo Akademi, har undersökt hur det här kunde gå till förr i världen och hur det skiljer sig från hur man beter sig idag. Frieriet var sällan någon riktigt romantisk historia i och med att föräldrar, pengar och äktenskapsmäklare ofta var inblandade på ett centralt sätt.

Trolovningen, som följde på frieriet, var mycket mer juridiskt bindande än vad dagens förlovning är. Barn som föddes under trolovningen ansågs äkta och kunde få faderns namn, medan andra utomäktenskapliga barn ansågs oäkta. Traditionellt kom frieriet från mannen men då kvinnorna i Skottland villa ha en egen dag i året att fria på ansåg S:t Patrick att det kunde räcka med en dag och då blev det skottdagen vart fjärde år. Om kvinnan fick korgen var mannen tvungen att böta med någon gåva, till exemel ett par handskar som dolde att hon inte hade någon vigselring.

Idag är förlovningen en privat sak mellan de båda som lovar varandra trohet, men förr var ofta många människor inblandade och det var inte helt lätt att hitta sin tillkommande, det konstaterar Ailana Moore.